Smart City 1Prezydent Krzysztof Żuk otrzymał tytuł "Człowieka Roku" podczas ogólnopolskiej Gali Smart City, towarzyszącej V Smart City Forum. To wyróżnienie za całościowe i jednocześnie innowacyjne podejście do strategii smart city oraz podjęcie szeregu działań, mających na celu rozwój Lublina w kierunku inteligentnego miasta. Nagrody zostały przyznawane po raz drugi. W ubiegłym roku statuetka trafiła do Lublina w kategorii "Inteligentne Miasto".

Konkurs Smart City skierowany jest do przedstawicieli sektora biznesowego, sektora IT oraz administracji lokalnej, którzy poprzez realizowane projekty, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań i strategii zarządzania, przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności polskich miast, gospodarki i biznesu.

Lublin doceniono za wzorową komunikację z mieszkańcami, nowoczesny tabor autobusów, lubelski rower miejski, rozbudowaną sieć światłowodową, czy dbałość o infrastrukturę przestrzenną.

- Cieszy mnie, że znakomita część mieszkańców Lublina jest zaangażowana w sprawy miasta. Wprowadzane przez nas narzędzia, takie jak Budżet Obywatelski, Inicjatywa Lokalna czy Zielony Budżet Obywatelski, ułatwiają włączanie się w procesy decyzyjne dotyczące naszego miasta, a serwisy takie jak Naprawmy.to oraz skrzynka dialogu społecznego umożliwiają sprawną komunikację z urzędem i zgłaszanie usterek w przestrzeni miejskiej – mówił Krzysztof Żuk.

Idea „Smart City” zakłada tworzenie, w oparciu o nowe technologie i inteligentne rozwiązania, takiej przestrzeni mieszkańcom, która zapewni im jak najlepsze warunki do życia i rozwoju. Lublin jest liderem w zakresie innowacyjnej komunikacji zbiorowej. Oprócz nowoczesnego taboru autobusów wyposażonych w technologię odzysku energii, w tym autobus elektryczny, posiada największą w Polsce sieć trolejbusową (61 km, 111 trolejbusów). W ponad 80% pojazdów komunikacji publicznej można korzystać z bezpłatnego Internetu bezprzewodowego WiFi. Umieszczone we wszystkich pojazdach nadajniki GPS pozwalają dostarczać pasażerom informacje o czasie przyjazdu autobusów.

W Lublinie funkcjonuje także inteligentny system sterowania ruchem obejmujący blisko połowę skrzyżowań miejskich. Prezydent wdrożył też Lubelski Rower Miejski. Dziś można korzystać już z 85 stacji i blisko 900 rowerów, w tym dwóch z rowerami dziecięcymi. Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa rozbudowany system monitoringu wizyjnego złożony z 439 kamer obejmujących swoim zasięgiem otwartą przestrzeń publiczną miasta oraz obiekty sportowe i rekreacyjne.

Dodatkowo, miasto rozbudowuje sieć hot-spotów, uruchamia nowe Biura Obsługi Mieszkańców np. w obiektach pocztowych. Miasto udostępnia także pakiety danych w systemie informacji przestrzennej.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.