bus 690508 1920W ramach działań profilaktycznych ze względu na zagrożenie koronawirusem, w pojazdach komunikacji miejskiej wielu miast obowiązuje szereg ograniczeń. M.in. zawieszone funkcjonowanie systemu ciepłego guzika, kierowcy i motorniczy nie sprzedają też biletów, w pojazdach mogą być też zagrodzone przednie pomosty.

 

Pasażerowie nie powinni naciskać przycisków obok drzwi, aby je otworzyć na przystanku. To obowiązkiem kierujących jest otwieranie wejść. Nie chodzi tutaj tylko o to, by nie dotykać przycisków (bo przecież pasażerowie dotykają w autobusach również poręczy, uchwytów, oparć siedzeń czy kasowników, a ich mycie może odbywać się jedynie w zajezdni), lecz głównie o to, żeby przewietrzać jak najczęściej wnętrza pojazdów. Obecnie panujące temperatury pozwalają na bezproblemowe zastosowanie takiego rozwiązania.

Wszyscy kierowcy powinni zatrzymywać się na każdym przystanku (oprócz warunkowych, czyli na żądanie - jeśli nie ma chętnych do wsiadania albo do wysiadania) i otwierać samodzielnie drzwi przy pomocy przycisków na pulpicie w kabinie (najlepiej wszystkie, żeby zapewniać, zgodnie z ich postulatami, jak najbardziej skuteczne przewietrzanie całych wnętrz). Ciepły guzik nie obowiązuje podczas postojów autobusów na pętlach - tam drzwi też powinny pozostawać cały czas otwarte.

Czasowo została wstrzymana sprzedaż biletów w pojazdach. Chodzi o to, aby prowadzący nie mieli kontaktu z pieniędzmi podawanymi im przez pasażerów. W tym czasie bilety komunikacji miejskiej można nabywać w stacjonarnych punktach sprzedaży bądź w biletomatach obok przystanków. Możliwy jest poza tym ich zakup poprzez aplikacje mobilne.

Następne ograniczenie to wydzielenie przestrzeni obok kabin kierowców i motorniczych w taki sposób, żeby potencjalnie chorzy pasażerowie nie podchodzili bezpośrednio do miejsca ich pracy. Takie rozwiązanie wprowadzono już w Krakowie, Wrocławiu i innych miastach. Odgradzane są więc taśmą części pojazdu przy przednich drzwiach od reszty przestrzeni dla pasażerów (włącznie z przednimi siedzeniami z obu stron). Pasażerowie nie powinni wchodzić za te taśmy i korzystać w tym okresie z pierwszych drzwi autobusów. Cała wydzielona strefa jest traktowana jak kabina, więc kierowcy nie mogą tam wpuszczać nikogo.

Zwiększona została też częstotliwość dezynfekowania wnętrz autobusów (głównie poręczy oraz słupków, których dotyka dużo osób).

Ponadto, na monitorach LCD emitowane są materiały informacyjne dotyczące koronawirusa przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. W wielu miastach, ze względu na małą liczbę pasażerów, wprowadzany jest wakacyjny rozkład jazdy, a nawet wstrzymywane niektóre linie. Mogą też zostać czasowo zlikwidowane opłaty za parkowanie w SPP.

Źródło: informacje prasowe

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.