3393713 3ZZDW ogłasza kolejne przetargi na opracowanie dokumentacji odcinków tras rowerowych, które utworzą w przyszłości Sieć Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego. Cały projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-20.

 

- Systematycznie realizujemy kolejne odcinki szlaków rowerowych. Na niektórych z nich zainstalowaliśmy już liczniki, które potwierdzają, że rower jest świetną alternatywą dla wypoczynku i to nie tylko wtedy gdy pogoda nie sprzyja. Poszerzenie oferty miejscowości nadmorskich o trasy rowerowe znacznie przedłuża sezon turystyczny, na czym bardzo nam zależy. To również szansa, by na turystyce rowerowej skorzystały gminy i miejscowości leżące w głębi Pomorza Zachodniego – powiedział Marszałek Olgierd Geblewicz.

Dokumentacje projektowe mają objąć dwa odcinki Starego Kolejowego Szlaku, który przebiega z północy na południe województwa. Dwie alternatywne odnogi tego szlaku rozpoczynają się nad morzem: w Kołobrzegu i w podkoszalińskim Mielnie. Obie trasy łączą się w jeden ciąg rowerowy w Białogardzie, z którego trasa prowadzi na południe przez Rąbino, Lipie do Wardynia Górnego drogami powiatowymi o nawierzchni bitumicznej, a dalej nasypem nieczynnej linii kolejowej do Połczyna Zdroju i Złocieńca. Stamtąd przejedziemy drogami leśnymi do Wierzchowa oraz po śladzie linii kolejowej do Wałcza i granicy z województwem wielkopolskim. W Pile trasa zostanie połączona ze szlakiem rowerowym R1 i Transwielkopolską Trasą Rowerową.

gryfino2Projekt, na który aktualnie został ogłoszony przetarg dotyczy odcinka Wronie Gniazdo – Żeleźno, rozpoczynającego się za mostem na Radwi, na granicy powiatu białogardzkiego z powiatem koszalińskim.

Na projektowanym odcinku, za wyjątkiem części poprowadzonej po drodze powiatowej, droga rowerowa będzie miała nawierzchnię bitumiczną. Długość projektowanego odcinka ma blisko 6 km, z czego ponad 2,5 km to odcinek inwestycyjny, a ponad 3,4 km to odcinek przeznaczony do oznakowania.

Oferty w przetargu można składać do 7 sierpnia. Prace projektowe mają zostać zakończone do 30 sierpnia przyszłego roku.

Drugi projektowany odcinek Starego Kolejowego Szlaku to odcinek Kłębowiec – Wałcz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 163. Cały odcinek znajduje się na terenie gminy Wałcz. Na odcinku 1,8 km zostanie zaprojektowana droga rowerowa o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2,5 m jako rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163.

Droga dla rowerów ma być usytuowana po lewej stronie drogi wojewódzkiej (zgodnie z pikietażem). Jej koniec zaplanowano przed węzłem obwodnicy Wałcza. W tym miejscu droga dla rowerów ma zostać dowiązana do drogi serwisowej powstającej w ramach budowy obwodnicy i dalej przebiegać nią wzdłuż DW 163 w stronę centrum Wałcza. Oferty w tym przetargu można składać do 9 sierpnia. Prace projektowe powinny zakończyć się do 31 października przyszłego roku.

Trzecia dokumentacja dotyczy Trasy Pojezierzy Zachodnich i odcinka Drawsko Pomorskie – Zarańsko wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 173. Tu postępowanie przetargowe jest na etapie wyboru wykonawcy. Oferty złożyły dwie pracownie projektowe. Ten odcinek ma niespełna 4,5 km. Powstanie tu droga o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2 m. Początek odcinka znajduje się na rondzie w Drawsku Pomorskim w ciągu drogi krajowej nr 20 (ul. Toruńska, 11 Pułku Piechoty, Wywiórskiego). Od tego miejsca będzie biegła wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 173 do skrzyżowania z drogą powiatową w Zarańsku.

Trasa Pojezierzy Zachodnich ma mieć łącznie około 422 kilometrów i przebiegać przez obszary Pojezierzy: Myśliborskiego, Choszczeńskiego, Ińskiego, Drawskiego i Szczecineckiego.

Województwo zachodniopomorskie w ramach projektu budowy Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego buduje cztery główne trasy rowerowe: Velo Baltica, Trasę Pojezierzy Zachodnich, Stary Kolejowy Szlak i Trasę Zielonego Pogranicza. W ten sposób w najbliższych latach w Zachodniopomorskiem powstanie sieć blisko 1100 km tras rowerowych.

Źródło: ZZDW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.