Liczba projektów dzielnicowych i ogólnomiejskichW tym roku warszawiacy i warszawianki zgłosili do budżetu obywatelskiego 2166 projektów. Po raz pierwszy mieszkańcy mogli zgłaszać projekty ogólnomiejskie, dotyczące kilku dzielnic lub całego miasta. Takich propozycji wpłynęło 199.

 

Zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego w Warszawie na rok 2020 zakończyło się 10 czerwca. Przez trzy tygodnie, mieszkańcy mogli skorzystać ze wsparcia pracowników urzędu.

Odbywały się maratony pisania projektów do budżetu obywatelskiego. Pomoc w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego można było uzyskać od urzędników, którzy pełnili dyżury telefoniczne i stacjonarne.

- Przez tydzień urzędnicy wprowadzali do systemu projekty złożone w formie papierowej. Wszystkie zgłoszone propozycje warszawiacy mogą przeglądać na stronie www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl – mówi Aldona Machnowska-Góra, dyrektorka koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej. - Teraz pracownicy urzędu ocenią możliwość realizacji zgłoszonych projektów, a my gorąco zachęcamy mieszkańców do rozmowy o tych pomysłach oraz zadawania pytań ich autorom – dodaje.

Mieszkańcy zgłosili 1967 projektów dzielnicowych oraz 199 ogólnomiejskie. Najwięcej pomysłów dzielnicowych dotyczy Ursynowa - 208. Na drugim miejscu jest Praga-Południe - 178, na trzecim Białołęka 169, a zaraz za nimi Wawer – 168 i Mokotów – 166. Zdecydowana większość projektów została złożona elektronicznie 88%, zaś papierowo 12%. Autorów projektów jest 1216, to o 50 osób więcej niż w roku ubiegłym. Na poziomie ogólnomiejskim mieszkańcy zgłosili projekty z obszaru zdrowia, ochrony powietrza, pomocy osobom niepełnosprawnym, zieleni i szeroko rozumianej przestrzeni skwery, kładki czy drogi rowerowe.

Co dalej ze zgłoszonymi projektami?
Do 8 sierpnia trwa etap oceny zgłoszonych projektów. Pracownicy urzędu sprawdzają, czy projekty zostały zgłoszone prawidłowo. Ocena formalna polega m.in. na sprawdzeniu czy do projektu dołączona została lista poparcia z odpowiednią liczbą podpisów mieszkańców, czy zostały zawarte wszystkie niezbędne informacje itd. Jeżeli formularz zgłoszeniowy wymaga uzupełnienia, autorzy projektów mogą dostarczyć brakujące informacje lub dokumenty.

Projekty, które zostaną ocenione pozytywnie na etapie oceny formalnej trafią do właściwych merytorycznie komórek – wydziałów w dzielnicach, jednostek lub biur m.st. Warszawy. Pracownicy merytoryczni sprawdzą projekty pod kątem możliwości ich realizacji (ocenią m.in. zgodność z przepisami prawa, możliwość realizacji w ciągu jednego roku itd.) Ocena merytoryczna zakończy się 8 sierpnia.

Głosowanie odbędzie się we wrześniu. Mieszkańcy wybiorą, które z projektów poddanych pod głosowanie zostaną zrealizowane. W przyszłym roku na realizację pomysłów mieszkańców z budżetu obywatelskiego m.st. Warszawa przeznaczy ponad 83 mln zł.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.