contentmap_plugin

Widok znad placu przed Hotelem EuropaW Lublinie podpisana została umowa dotycząca rewitalizacji Placu Litewskiego. Pierwsze prace przy przebudowie rozpoczną sie w 2016, a zakończą się rok później, wiosną 2017 roku.

W ramach modernizacji uporządkowana zostanie przestrzeń publiczna Placu Litewskiego o powierzchni ok. 35 000 m2. Miejsce centralnej fontanny miejskiej zajmie nowoczesny i interaktywny kompleks urządeń wodnych. Nowością będzie również wyłącznie z ruchu kołowego i przekształcenie w reprezentacyjny pasaż pieszy ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kapucyńskiej oraz ul. Plac Litewski.

- Przebudowa Placu Litewskiego to jedna z naszych najważniejszych inwestycji, bo pokazuje serce miasta w takim standardzie, w jakim chcemy go widzieć, także w rozumieniu szacunku do historii i łączności z Pomnikiem Historii, jakim jest Stare Miasto - podkreśla Krzysztof Żuk, prezydent Miasta Lublin.

Prace na placu zrealizuje firma Budimex, która wygrała przetarg na wykonanie inwestycji. Roboty mają być prowadzone w taki sposób, aby były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Główne prace mają być zakończone do końca tego roku. Następnie, do 30 kwietnia 2017 planowane są tylko prace wykończeniowe, związane np. z małą architekturą.

Między 7 a 11 kwietnia zostanie zamknięta część Placu Litewskiego, z wyłączeniem części, w której stoją pomniki, aby bez przeszkód odbyły się najbliższe uroczystości z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja. Po 15 maja plac będzie zamknięty w całości.

Przebudowa Placu Litewskiego to także okazja do rewitalizacji sąsiadujących budynków Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej.

- Trudno sobie wyobrazić przebudowę placu bez przebudowy otoczenia uczelnianego. Zależy nam, by plac pięknie wyglądał. Będziemy czynili wszystko, by również nasze budynki zmieniły wygląd i by na 700-lecie miasta wyglądały inaczej - mówi prof. Stanisław Michałowski, rektor UMCS.

Przebudowa Placu Litewskiego przewidziana jest do realizacji w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Trwają przygotowania do dalszego etapu modernizacji centrum Lublina. Urząd Miasta rozpoczął opracowanie dokumentacji dla modernizacji obecnego deptaka. Zastosowanie rozwiązań funkcjonalno-architektonicznych pozwoli na odświeżenie tej części miasta, a dzięki rewaloryzacji nawiąże do zrewitalizowanego Placu Lietwskiego.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.