row lub213 czerwca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji oraz Katedra Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej zorganizowały seminarium "Ruch rowerowy - potrzeby, wyzwania, przyszłość".

 

W ramach wydarzenia odbyły się dwie sesje. Prelegenci wygłoszą 8 referatów dotyczących: roweru w strukturze zagospodarowania przestrzennego Lublina, dobre praktyki i potrzeby ruchu rowerowego, problemów prawnych i technicznych projektowania dróg rowerowych czy nawierzchni z zastosowaniem paneli słonecznych.

 

 

 

file 116file 117file 118row lub1

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.