P4080046Podczas sesji, która odbyła się 10 stycznia, Rada Miasta Krakowa uchwaliła budżet miasta na rok 2019. Głos za oddało 27 radnych, 15 zagłosowało przeciw. Budżet został przyjęty wraz z autopoprawką prezydenta Krakowa, w której uwzględniono większość poprawek zgłoszonych przez radnych w ramach klubów i indywidualnie. Ostatecznie dochody miasta w 2019 roku wyniosą ok. 5,6 mld zł, a wydatki sięgną ponad 6 mld zł.

 

Duża część dodatkowych środków przewidzianych w autopoprawce zostanie przeznaczona na zieleń (modernizacja parków, zakładanie parków kieszonkowych, wykup gruntów pod tereny zielone), termomodernizację budynków szkół i placówek, budowę chodników, rewitalizację boisk przyszkolnych i przedszkolnych placów zabaw, rozbudowę i przebudowę ulic, rozbudowę infrastruktury szkolnej i sportowej, rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego. W ramach zwiększonych wydatków bieżących sfinansowane zostaną m.in. remonty nakładkowe, remonty placówek oświatowych i wychowawczych, zakup dronów do walki ze smogiem oraz zakup filtrów do oczyszczaczy powietrza.

Wydatki bieżące zapewniają sprawne funkcjonowanie i utrzymanie miasta na odpowiednim poziomie. Jak zawsze, najwięcej miasto przeznaczy na oświatę i wychowanie – 26,8 proc., co równa się kwocie około 1,3 mld zł. Na kolejnych miejscach znajdą się transport i łączność (15,6 proc.), rodzina (10,8 proc.) oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,1 proc.).

Wśród inwestycji strategicznych dominują zadania związane z systemem transportowym miasta – zarówno drogowym, jak i szynowym. Mają się one przyczynić do lepszego skomunikowania i zapewnić mieszkańcom większy komfort przemieszczania się. Rozbudowane zostaną m.in. ulice Igołomska, Kocmyrzowska, Myślenicka, Łokietka i al. 29 Listopada. Modernizacja tej alei obejmie odcinek od skrzyżowania z ulicą Opolską do granic miasta (2,6 km) i przyczyni się do udrożnienia ruchu na północy Krakowa. W tym rejonie powstanie też ulica Iwaszki, która połączy Prądnik Czerwony z al. 29 Listopada i będzie alternatywą dla tej największej krakowskiej arterii. Kontynuowane będzie przedsięwzięcie pod nazwą Krakowski Szybki Tramwaj, czyli budowa lub rozbudowa linii tramwajowych i torowisk na trzech trasach: os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa (połączy północną część Krakowa z centrum), os. Krowodrza Górka – Azory (obecnie nie ma tam komunikacji tramwajowej) oraz ul. Meissnera – Mistrzejowice. Oprócz tego, na modernizację torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w budżecie zapisano ponad 125 mln zł.

Zarezerwowano też pieniądze na rozpoczęcie wykupu terenów Wesołej oraz lasu Borkowskiego.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.