kraweznikNie 14,8 mln zł, a 20,8 mln zł chcą przeznaczyć władze Gdańska na budowę i modernizację chodników w 2017 roku. Uchwała dotycząca zwiększenia środków na ten cel w Wieloletniej Prognozie Finansowej trafi pod głosowanie na dzisiejszej sesji Rady Miasta. Propozycja zmian obejmuje również zabezpieczenie 13 mln zł z budżetu na remonty chodników w 2018 roku, a także po 5 mln na rewaloryzację ulic Głównego Miasta w latach 2017 i 2018.

- Skupiamy się teraz na konkretnych działaniach i inwestycjach w dzielnicach. Uważam, że remonty chodników i ulic są bardzo istotne dla poprawy jakości życia mieszkańców i dlatego konieczne jest zadbanie o pieniądze na ten cel – mówi Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej.

W tegorocznym budżecie miasta zabezpieczone są środki na realizację zadania „Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2017” w kwocie 14,8 mln zł. Zwiększenie tej kwoty o kolejne 6 mln zł pozwoli zrealizować nie tylko wszystkie zadania zaplanowane na ten rok, ale także te, które znalazły się na liście rezerwowej w roku ubiegłym i nadal czekają na wykonanie.

Wprowadzenie projektu „chodnikowego” do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2018 pozwoli na zabezpieczenie środków finansowych również na rok przyszły. W 2018 roku za kwotę 13 mln zł planuje się budowę oraz modernizację chodników w następujących dzielnicach Gdańska: Śródmieście, Chełm, Orunia-św. Wojciech-Lipce, Brzeźno, Siedlce, Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe, Oliwa, Ujeścisko-Łostowice, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Osowa, Wzgórze Mickiewicza, Suchanino, Wyspa Sobieszewska, Krakowiec-Górki Zachodnie. Łącznie w WPF na inwestycje „chodnikowe” zabezpieczona zostanie kwota 33,8 mln zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej mają, zgodnie z projektem uchwały, znaleźć się też pieniądze na poprawę jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta w 2018 roku.

- W bieżącym budżecie na rewaloryzację ulic w Śródmieściu zabezpieczone jest 5 mln zł. Chcielibyśmy, żeby analogiczna kwota została zabezpieczona również w budżecie przyszłorocznym, bo czekają nas kolejne remonty ulic: Ogarnej, Szerokiej i Za Murami – tłumaczy Aleksandra Dulkiewicz.

Planowane realizacje w ramach Programu Modernizacji Chodników w roku 2017 w Śródmieściu:

- Ul. Św. Ducha (odcinek od ul. Złotników do ul. Bosmańskiej) remont istniejących chodników o łącznej długości 570 mb w połączeniu z remontem nawierzchni brukowcowej jezdni 290 mb,
- Ul. Złotników (na całej długości ulicy) remont istniejących chodników o łącznej długości - 200 mb,
- Ul. Przędzalnicza remont istniejących chodników o łącznej długości 140 mb w połączeniu z remontem nawierzchni brukowcowej jezdni o długości 70 mb,
- ul. Tartaczna (odcinek od ul. Podwale Staromiejskie do posesji nr 2a) remont istniejących chodników o łącznej długości 100 mb,
- ul. Powalna (odcinek od ul.Mostek  do budynku  nr 2 przy ul. Głębokiej) remont istniejącego chodnika o łącznej długości 100 mb,
- ul. Mostek (odcinek od ul. Elbląskiej do ul. Głębokiej) remont istniejących chodników o łącznej długości 350 mb,
- ul. Wygon remont istniejących chodników o łącznej długości 280 mb,
- ul. Zaroślak (na całej długości ulicy) remont istniejących chodników o łącznej długości 1120 m w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o dł. 560 mb.

Planowane realizacje w ramach Programu Modernizacji Chodników w roku 2018:
- ul. Dobra (odc. od ul. Toruńskiej do bud. nr 8) budowa chodników wzdłuż Nowej Motławy o łącznej długości 90 mb,
- ul. Toruńska (odc. od ul. Rzeźnickiej do ul. Dobrej) remont istniejących chodników o łącznej długości 1200 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni - 600 mb.

Planowana rewaloryzacja ulic w 2018:
- ul. Za Murami - remont chodników o łącznej długości 210 mb w połączeniu z remontem nawierzchni brukowcowej jezdni -170 mb,
- ul. Szeroka (odc. od Targu Drzewnego do ul. Bosmańskiej) - remont chodników o łącznej długości 930 mb w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni - 540 mb,
- ul. Ogarna (odcinek od ul. Garbary do ul. Kotwiczników) - długość ulicy: 471 mb, długość chodnika: 942 mb.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.