P8230022Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny, i tak już sporych rozmiarów inwestycja, została rozszerzona o dwa dodatkowe kontrakty: przebudowę skrzyżowania ulicy Lema i Meissnera oraz przebudowę przejścia podziemnego pod Rondem Czyżyńskim. Przygotowania do rozbudowy linii tramwajowej rozpoczęto w roku 2007, kiedy starano się o decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia. W opracowaniu analiz środowiskowych dla tej inwestycji brała udział firma EKKOM.

Dopiero w 2011 roku ogłoszono przetarg w ramach modelu zaprojektuj i wybuduj, który wygrała firma Budimex. We wrześniu 2012 roku rozpoczęto prace budowlane, które zakończyły się w listopadzie 2015 roku.

- Ten odcinek to główne połączenie międzydzielnicowe, łączące centrum Krakowa z Nową Hutą – poinformował Krzysztof Migdał, kierownik tego projektu z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. – Aby przyspieszyć przejazd tramwajem o około 1,5 minuty, konieczne było uzyskanie ogromnej ilości zezwoleń, m.in. 4 decyzji w ramach pozwolenia na budowę czy 60 zgłoszeń. Prawie każda z nich była oprotestowana przez mieszkańców. Składane były odwołania i uwagi.

Nie udało się też uniknąć długotrwałego procesu wywłaszczeniowego na skrzyżowaniu ul. Lema i Meissnera. Po wyburzeniu budynku wielorodzinnego, przebudowano tam układ drogowy i torowy.

W ramach inwestycji dobudowana została jedna para przystanków tramwajowych, a rozbudowa układu drogowego dotyczyła tylko najbardziej newralgicznych odcinków oraz skrzyżowań. Zakres zadania obejmował wprowadzenie elementów systemu sterowania ruchem, co miało zagwarantować poprawę płynności ruchu i przejezdności, zarówno tramwajów, jak i samochodów osobowych. Wszystkie skrzyżowania zostały więc włączone do systemu sterowania ruchem, cały ciąg drogowy został objęty monitoringiem (kamery poprawiają bezpieczeństwo m.in. w przejściu podziemnym). Zamontowane zostały też 4 znaki zmiennej treści dla kierowców.

- Wykonawca rozpoczął prace budowlane 2 lutego 2014 na ul. Mogilskiej, a zakończył 30 czerwca 2015 roku – poinformował Krzysztof Migdał. – Dotyczyły one głównie wykonania toru tramwajowego, który był przebudowany w pełnym zakresie, odcinków układu drogowego oraz całego chodnika, który przebudowano na ciąg pieszy i ścieżkę rowerową.

Wprowadzono także elementy uspokojenia ruchu: pasy ruchu zostały zawężone do trzech metrów, a sygnalizacja świetlna nie pełni funkcji „zielonej fali” dla samochodów, a wymusza wolniejszą jazdę.

Aby uzyskać efekt przyspieszenia dla tramwajów i uniknąć blokowania przez samochody, wszystkie przejścia i przejazdy mają sygnalizację świetlną, która kontroluje przepustowość, oraz oddzielne pasy do lewoskrętów i zawracania.

- Rondo Czyżyńskie jest punktem węzłowym przecinających się linii tramwajowych – dodał Krzysztof Migdał. - Przed przebudową przystanki tramwajowe zlokalizowane były na wlotach ronda. Powodowało to szereg problemów, m.in. z przesiadkami. W ramach inwestycji zostały one przeniesione.

Przejście podziemne pod Rondem Czyżyńskim zostało w pełni przebudowane i jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzięki budowie wind przy wszystkich wlotach. Ścieżka rowerowa została wykonana w tzw. poziomie 0, a w poziomie -1 odbywa się ruch pasażerski.

Dalszy ciąg inwestycji, do Placu Centralnego, również obejmował przebudowę układu drogowego, tramwajowego, skrzyżowań, wprowadzenie pasów do lewoskrętów. Ostatnim elementem była przebudowa samego Placu Centralnego, skomplikowana m.in. ze względu na ochronę konserwatorską. Udało się rozszerzyć jezdnie i w miejsce dwóch pasów, pojawiły się trzy. Tu również przeniesiono przystanki tramwajowe na wyloty z Placu.

Ilona Hałucha

(na podstawie informacji z konferencji „ITS Kraków 2015”, która odbyła się w dniach 3-4 grudnia ub.r.)

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.