edroga138Rozpoczęcie współpracy na szczeblu rządowym w zakresie automatyzacji ruchu drogowego w Polsce zapowiedzieli minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas międzynarodowej konferencji „Autonomiczna przyszłość transportu drogowego”. Zorganizował ją w Warszawie Instytut Transportu Samochodowego. Do udziału w spotkaniu zarejestrowało się ponad czterystu przedstawicieli branży motoryzacyjnej i świata biznesu oraz pracowników nauki. Wśród nich są goście z Izraela, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Białorusi.

Uczestnicy konferencji dyskutują przede wszystkim o przyszłości transportu i możliwościach jego stopniowej autonomizacji. - Będziemy mówić o wszelkich zagadnieniach związanych z autonomizacją, czyli kwestiach związanych z dopuszczeniem ich do ruchu, cyberbezpieczeństwem, etyką czy technologią - powiedział dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego prof. Marcin Ślęzak.

W najbliższych latach najważniejszym kierunkiem rozwoju transportu drogowego, obok napędów alternatywnych, będzie tworzenie pojazdów poruszających się bez udziału kierowcy.

- Obecnie dostępne pojazdy z tak zwanym pierwszym i drugim poziomem automatyzacji potrafią samodzielnie zaparkować, utrzymywać stałą prędkość w ruchu drogowym, a te „inteligentniejsze” nawet wspomagać kierowcę w wyprzedzaniu innych pojazdów, tłumaczy dr Michał Niezgoda z ITS.

Kamieniem milowym będą pojazdy trzeciego i czwartego poziomu, które wyręczą kierowcę podczas prowadzenia, przy czym nie zastąpią go w pełni. Wraz z nadejściem piątej ewolucji z pojazdów znikną: kierownica oraz pedały.

Dynamiczny postęp technologiczny stanowi poważne wyzwanie zarówno dla samych konstruktorów, jak i instytucji odpowiedzialnych za infrastrukturę drogową oraz sferę prawną, umożliwiającą dopuszczenie do ruchu „inteligentnych” pojazdów.

Polskie Centrum Kompetencji w zakresie automatyzacji transportu

Szefowie resortów infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz energii Krzysztof Tchórzewski byli zgodni, że wdrażanie nowych technologii w zakresie automatyzacji transportu drogowego jest zagadnieniem horyzontalnym, obejmującym wielu dziedzin gospodarki. W celu skoordynowania działań w tym zakresie widzą więc potrzebę powołania Polskiego Centrum Kompetencji w zakresie automatyzacji transportu.

Dyrektor ITS prof. Marcin Ślęzak przypomniał, że takie działania wpisują się w Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętą przez rząd 14 lutego 2017 roku oraz Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia do Przyszłości”, przyjęty przez rząd 16 marca 2017 r.

Pojazdy autonomiczne za kilka lat na polskich drogach

Jeżeli uda się zrealizować zapowiedziane na konferencji plany, to pierwsze pojazdy autonomiczne mają szansę pojawić się na polskich drogach za kilka lat.   

- W pierwszej kolejności pojawią się na zamkniętych obszarach, czyli będzie to testowanie pod szczególnym nadzorem. Natomiast w pełni komercyjne ich wykorzystanie, zakładam że będzie około 2025 roku, bo wtedy będą wszystkie wytyczne. I myślę, że wszystkie problemy, które mogą pojawić się, czy to związane z etyką, czy z bezpieczeństwem ruchu drogowego, czy innymi elementami, zostaną pokonane - ocenił prof. Marcin Ślęzak.   

Rola Instytutu Transportu Samochodowego

- Rolą Instytutu Transportu Samochodowego będzie opracowanie koncepcji stworzenia Polskiego Centrum Kompetencji, w tym laboratorium badawczego na potrzeby testowania tych technologii - poinformował prof. Marcin Ślęzak, dyrektor ITS.

Dodał, że Instytut powoła również Krajowy Punkt Kontaktowy dla producentów pojazdów i podzespołów, firm technologicznych, samorządów, instytucji nauki oraz innych organizacji zainteresowanych rozwojem i wdrażaniem systemów CAD (connected and automated driving, czyli współpracujących, zautomatyzowanych i autonomicznych pojazdów). Prof. Ślęzak zapewnił, że kierowany przez niego Instytut „będzie służył także wsparciem eksperckim i merytorycznym dla partnerów”.

Międzynarodowa konferencja „Autonomiczna przyszłość transportu drogowego” została objęta patronatem Ministerstw: Infrastruktury i Budownictwa, Energii, Rozwoju i Cyfryzacji oraz Sejmowej Komisji Infrastruktury. Wydarzenie zorganizowano w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP, ITS

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.