1280x54016 września rozpoczął się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, który jak co roku kładzie nacisk na bezpieczne chodzenie i jazdę na rowerze oraz korzyści, jakie może to przynieść dla zdrowia, środowiska i salda bankowego! Aktywne środki transportu, takie jak chodzenie i jazda na rowerze, nie powodują emisji zanieczyszczeń i pomagają utrzymać nasze serca i ciało w dobrym zdrowiu.

 

Miasta promujące chodzenie pieszo i jazdę na rowerze okazały się bardziej atrakcyjne, z mniejszym zatłoczeniem i wyższą jakością życia.

Jeśli chodzi o indywidualne korzyści zdrowotne, badania pokazują, że rowerzyści żyją średnio dwa lata dłużej niż osoby nie jeżdżące na rowerze i biorą o 15 procent mniej dni wolnych od pracy z powodu choroby, podczas gdy 25 minut energicznego chodzenia dziennie może dodać do siedmiu lat do Twojego życia!

W europejskiej kampanii bierze udział wiele polskich miast, które już po raz drugi mogą wziąć udział w konkursie o nagrody Ministra Infrastruktury w polskiej kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT 2019).

W 2019 roku hasło kampanii – „Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy” – kładzie nacisk na aktywne środki transportu indywidualnego oraz korzyści, jakie mogą one przynieść naszemu zdrowiu i środowisku. Slogan „Chodź z nami!” zachęca do aktywności i przełamania codziennej rutyny siedzącego trybu życia, zwłaszcza podczas codziennych podróży, przyczyniając się do kształtowania prozdrowotnych i proekologicznych zachowań mieszkańców.

Celem konkursu jest nagrodzenie polskich miast i gmin oraz grup ludzi, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych, instytucji badawczych/dydaktycznych, władz lokalnych/krajowych, instytucji publicznych i przedsiębiorstw publicznych/prywatnych za inicjatywy podejmowane w ramach tegorocznej kampanii ETZT.

Nagrody Ministra w kampanii ETZT mają charakter honorowy i będą przyznawane w 4 kategoriach konkursowych:
- nagroda ETZT za najlepszą kampanię lokalną – dla dużego miasta/gminy (powyżej 50 000);
- nagroda ETZT za najlepszą kampanię lokalną – dla małego miasta/gminy (poniżej 50 000 mieszkańców);
- nagroda ETZT za najbardziej innowacyjne działanie, aktywność – dla miasta, gminy, grupy ludzi, organizacji pozarządowej, partnera społecznego, instytucji badawczej/dydaktycznej, władzy lokalnej/krajowej, instytucji publicznej, przedsiębiorstwa publicznego/prywatnego;
- wyróżnienie ETZT dla najbardziej aktywnego województwa.

Źródło: europeanmobilityweek.eu, MI

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.