bus 2069419 960 72023 października na trasę Olkusz – Trzyciąż – Kraków wyruszyły regularne połączenia autobusowe, które pozwolą o różnych porach dnia, sprawnie i w komfortowych warunkach dojechać do pracy czy szkoły. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

 

16 października na trasę powróciły przewozy na linii przebiegającej przez miejscowości: Olkusz – Witeradów – Gorenice – Czerna – Krzeszowice. Teraz czas na koleje połączenie, które z pewnością ułatwi mieszkańcom przemieszczanie się po regionie.

- Liczę, że nasza propozycja spotka się z zainteresowaniem mieszkańców, zwłaszcza z mniejszych miejscowości leżących na trasie tej linii, którzy zyskają dostęp do nowej usługi w ramach publicznego transportu zbiorowego – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Najkorzystniejszą ofertę na obsługę tego połączenia złożyła firma „Sioła Trans” Janusz Sioła z Olkusza, która będzie realizować przewozy na linii komunikacyjnej przebiegającej m.in. przez miejscowości: Olkusz – Trzyciąż – Minogę – Cianowice – Zielonki – Kraków.

Każdego dnia do dyspozycji pasażerów będą po 4 kursy w każdym kierunku (po 2 poranne i 2 popołudniowe). Umowa będzie obowiązywać do końca roku 2019.

Cena biletów za przejazd z Olkusza do Krakowa będzie wynosić 9 zł w przypadku biletów jednorazowych. Natomiast kwota 180,00 zł – to koszt biletów miesięcznych. Mieszkańcy, którzy będą chcieli skorzystać z krótszego przejazdu, pomiędzy poszczególnymi miejscowościami (do 15 km), za bilet jednorazowy zapłacą 3,50 zł.

- Jako zarząd województwa podejmujemy konkretne działania mające na celu skomunikowanie całego regionu, a co za tym idzie przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu. Zależy nam, by każdy mieszkaniec regionu swobodnie do pracy czy szkoły mógł dotrzeć komunikacją zbiorową – dodaje marszałek Witold Kozłowski.

Źródło: UMWM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.