edroga993Energooszczędne oświetlenie, nowoczesne, komfortowe autobusy i lepszy system komunikacji miejskiej zyska Sandomierz dzięki unijnemu wsparciu. 9 sierpnia zostały podpisane dwie umowy. Wartość projektów to 18 milionów złotych, z czego prawie 14 milionów pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

 

„Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta Sandomierz” to projekt o wartości niepełna 3,5 mln zł, 85 procent tej kwoty pochodzi z unijnych funduszy (ok. 3 mln zł). Jego celem jest poprawa czystości powietrza przez redukcję zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

W ramach projektu wykonana zostanie kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie inteligentnego sterowania. Szacuje się, że dzięki zastosowaniu nowoczesnego oświetlenia w ciągu roku uda się zaoszczędzić 383,21 MWh.

Projekt „Zakup niskoemisyjnego taboru miejskiego’ o wartości ponad 14,5 miliona złotych przewiduje między innymi zakup 8 nowych autobusów niskopodłogowych wraz z dodatkowym wyposażeniem – kasownikami, systemem wizyjnej informacji pasażerskiej, klimatyzacją, monitoringiem i automatami do zakupu biletów. Dla zapewnienia serwisu nowego taboru gmina zamierza zakupić również wóz techniczny.

W ramach inwestycji w infrastrukturę przystankową przewiduje się budowę nowych zatok, wymianę nawierzchni peronów, zatok oraz wymianę wiat, wybudowany też zostanie standardowy budynek socjalny. Na 15 przystankach zainstalowane zostaną tablice informujące pasażerów o czasie oczekiwania na przyjazd autobusu poszczególnych linii. Powstała infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Głównym celem projektu jest zapewnienie w Sandomierzu transportu miejskiego o niskiej emisji substancji szkodliwych, głównie redukcję emisji CO2. Dofinansowanie unijne wynosi ok. 10,8 mln zł. Obydwa projekty mają być zrealizowane do końca 2020 roku.

Źródło: UMWŚ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.