lopataW Płońsku oficjalnie przekazano plac budowy w związku z realizacją największej w historii tego miasta inwestycji pn. „Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”.

 

– Będzie to największe i najdroższe w historii Płońska przedsięwzięcie. Jego wartość przekracza 65 mln zł, w tym wsparcie z UE to aż ponad 50 mln zł – mówił marszałek Adam Struzik.

Powstanie spójny system korytarzy transportowych
Dzięki funduszom unijnym powstanie spójny system korytarzy transportowych dla transportu niezmotoryzowanego i transportu publicznego. Wybudowane zostaną m.in.: drogi gminne, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, chodniki, parkingi typu P+R oraz niezbędna infrastruktura. Miasto zyska też 2 autobusy, 8 wiat przystankowych oraz 50 stojaków na rowery. Wdrożony będzie też Inteligentny System Transportowy. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt ten 1 października 2018 r. otrzymał ponad 55,6 mln zł dofinansowania ze środków RPO WM 2014–2020 i budżetu państwa.

– Inwestycja ta przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo podróżujących i korzystnie wpłynie na środowisko, dzięki rozładowaniu korków i zmniejszeniu emisji spalin. Takie projekty jak ten mają ogromne znaczenie dla zwiększenia atrakcyjności danego terenu – gmina i miasto Płońsk zyskają cenne atuty cenne zarówno dla przyszłych mieszkańców, jak i osób, które będą tu chciały prowadzić działalność gospodarczą – powiedział wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Na terenie budowy umieszczono kapsułę pamięci. Przewiduje się, że projekt będzie zakończony w 2021 r.

Źródło: UMWM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.