bicycle redRowerzyści mogą już bezpiecznie i wygodnie przejechać przez kolejny fragment szczecińskiego śródmieścia.

 

Chodzi o część ulicy Krzywoustego, na odcinku od al. Bohaterów Warszawy do placu Kościuszki. Na obu jezdniach powstały tam właśnie nowe pasy dla rowerów, co wiąże się również z kilkoma innymi zmianami w organizacji ruchu.

Nowe pasy zostały włączone w sieć istniejących już w tym rejonie dróg rowerowych i pasów: wzdłuż ul. 26 Kwietnia, Bohaterów Warszawy i Piastów. Projekt był uzgadniany ze Stowarzyszeniem Rowerowy Szczecin.

- Na obu jezdniach przestrzeń dla rowerzystów została wygospodarowana bez zmniejszenia liczby pasów dla samochodów - mówi Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. - Jedynie na ostatnim odcinku, jadąc w stronę placu Kościuszki, w związku z brakiem miejsca, zamiast osobnego pasa wprowadzony został tzw. sierżant rowerowy, wskazujący tor jazdy rowerów.

Na tym odcinku wyznaczono również dwa miejsca parkingowe dla samochodów dostawczych. Poza nimi parkowanie uniemożliwią ustawione wzdłuż krawężnika słupki, co zwiększy bezpieczeństwo, wyeliminuje zatory w ruchu i zwiększy swobodę poruszania się pieszych po chodniku.

W związku z nową organizacją ruchu po drugiej stronie ulicy, o sto metrów w stronę placu Kościuszki przesunięty został przystanek autobusowy linii 75, 521 i 527, co ułatwi również pasażerom przesiadanie się pomiędzy różnymi środkami komunikacji miejskiej. Przy przychodni zaplanowano natomiast dwa nowe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wprowadzanie zmian zakończy się najbliższych dniach. Prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie objętym nową organizacją.

Źródło: UM Szczecin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.