edroga993560 mln złotych dofinansowania zostanie przeznaczonych na projekty w ramach konkursów dotyczących niskoemisyjnego transportu miejskiego i efektywnego oświetlenia w subregionie centralnym i północnym województwa śląskiego.

- Musimy spowodować, że mieszkańcy województwa śląskiego przesiądą się na transport publiczny, a przesiądą się, jeżeli on będzie ekologiczny, nowy, czysty, a przede wszystkim zintegrowany z innymi środkami – powiedział marszałek Wojciech Saługa.

Na konkursy w obydwu subregionach zgłoszono w sumie 20 wniosków, z czego po ocenie formalnej 17 wniosków zostało skierowanych do oceny merytorycznej. Największe dofinansowanie w subregionie centralnym otrzymają:
- PKM Katowice sp. z o.o. (96 mln zł) i PKM Sosnowiec sp. z o.o. (89 mln zł) na zakup niskoemisyjnego, ekologicznego taboru autobusowego,
- Tychy na inteligentny system zarządzania i sterowania ruchem (60 mln zł),
- Sosnowiec na modernizację infrastruktury autobusowo-tramwajowej oraz budowę i rozbudowę małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych (56 mln zł), - Katowice na węzły przesiadkowe Brynów (57 mln zł), Zawodzie (53 mln zł) i Ligota (9 mln zł),
- PKM Jaworzno sp. z o.o. na zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą, wraz z budową centralnej stacji ładowania i wymiany baterii,
- Gliwice na rozbudowę systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych (25 mln zł).

W subregionie północnym dofinansowanie przyznano dwóm podmiotom: Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu w Częstochowie sp. z o.o. na zakup nowego taboru autobusowego (30 mln zł) oraz gminie Rędziny także na zakup nowych autobusów.

W lipcu wybranych zostało dodatkowo 5 projektów z subregionu południowego na kwotę dofinansowania prawie 80 mln zł. Największe środki przyznano wówczas Bielsku-Białej na rozwój zrównoważonego transportu miejskiego (59 mln zł), Cieszynowi na budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego (10 mln zł) oraz Żywcowi na stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych (7,5 mln zł).

Do końca roku będzie można składać kolejne projekty w tym obszarze we wszystkich subregionach.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.