edroga617Zmniejszenie rocznej liczby ofiar wypadków drogowych o 61%, w stosunku do 2001 roku, oraz istotny postęp i długoterminowe zaangażowanie w poprawę i uzyskanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa drogowego, to sukces, za który Słowenia uhonorowana została nagrodą od Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC) PIN2015.

Komisja Europejska alarmuje, w całej UE liczba ofiar wypadków drogowych od 2013 do 2014 r. spadła jedynie o około 1 proc., przy czym liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych znacznie różni się w poszczególnych państwach członkowskich. Dane KE pokazują, że w 2014 roku we wszystkich 28 państwach członkowskich UE zginęło w wypadkach na drogach 25 tys. 700 osób. Niewielka poprawa w stosunku do poprzedniego roku oznacza, że konieczne są dalsze intensywne działania, aby osiągnąć przyjęty przez kraje UE strategiczny cel: zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w roku 2020. Jego osiągnięcie oznacza dla Polski nie więcej niż 2000 zabitych w roku 2020.

Spośród 32 krajów monitorowanych przez Program PIN, tylko 18 odnotowało spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych między 2013 i 2014, zaś 13 odnotowało wzrost. Komisja Europejska szacuje, że potrzeba prawie 8 proc. zmniejszenia wypadków drogowych rocznie między 2015 a 2020 r., aby osiągnąć przyjęty przez kraje UE strategiczny cel w roku 2020.

Francja, Irlandia, Niemcy i Wielka Brytania znalazły się wśród 12 państw członkowskich UE, w których nastąpił wzrost liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w ubiegłym roku, porównując z rokiem 2013. Poprawę w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego, dzięki redukcji około 10% lub więcej ofiar wypadków drogowych, odnotowały Słowenia, Chorwacja, Finlandia, Grecja, Luksemburg  i Malta.

KE zauważa, że w 2014 roku policja zarejestrowała ponad 203,5 tys. osób poważnie rannych w 23 krajach UE, które rozróżniają w statystykach poważnie i lekko rannych. Liczba poważnie rannych wzrosła zatem o prawie 3% w porównaniu do 2013 roku. ETSC zaleca, aby Komisja Europejska przyjęła cel, zmniejszenia o 35% między 2014 a 2020 liczby osób poważnie rannych.

Źródło: KRBRD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.