banner smart 600x200Nadrzędnym celem X jubileuszowego kongresu "SMART CITY - założenia i perspektywy" było propagowanie idei inteligentnych miast. W konferencji uczestniczyli włodarze polskich miast, liczni przedstawiciele urzędów marszałkowskich, administracji lokalnej i biznesu. Przebieg konferencji oraz odbyte rozmowy świadczą o tym, że zakres tematyczny był interesujący. Eksperci mogli rozwiać wszelkie nasuwające się wątpliwości, a pytania, tak licznie padające z sali, nie pozostały bez odpowiedzi.

Konferencję uroczyście otworzyli: Paweł Jakubowski - zastępca burmistrza, Urząd Miasta Opalenica, Jacek Koziński - prezes Agencji Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o., Dariusz Szwed - doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych, Przewodniczący Rady Programowej, Zielony Instytut.

Następnie przyszedł czas na debatę otwierającą na temat możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz roli inicjatyw i zaangażowania społecznego, podczas której moderator, Dariusz Szwed, wraz z panelistami poruszyli kwestie związane z możliwościami wdrażania rozwiązań Smart Cities w praktyce. Obecni na sali eksperci oraz zgromadzeni goście wymienili się swoimi doświadczeniami (polskimi oraz zagranicznymi). W debacie otwierające wzięli udział: dr hab. inż., prof. PW Dorota Chwieduk - wicedyrektor Instytutu Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Anke Konrad - kierownik Wydziału Ekonomicznego, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec, Paweł Jakubowski, Jacek Koziński, Daniel Larsson - radca Ambasady ds. Promocji Kontaktów Gospodarczych, Ambasada Szwecji w Warszawie.

Po pierwszej debacie przyszedł czas na sesję plenarną, podczas której Partnerzy Kongresu mieli możliwość przedstawienia swojej wizji SMART CITY. Podczas sesji plenarnej wystąpili:

• "Alternatywne rozwiązania dla miast - transport niskoemisyjny"
    Małgorzata Durda – Dyrektor ds. Sprzedaży Autobusów, Volvo Polska Sp. z o.o
• "Zintegrowane zarządzanie Smart City"
    Michał Kolasiński - Director of Professional Services, Sonalake Sp z o.o.
• "Zrównoważony rozwój społeczny ISO 37120 - Zarządzanie miastem z pomiarem skuteczności"
    Adam Kruczek - ThinkIt Consulting Sp. z o.o.
• "Optymalizacja zarządzania energią i jednoczesna poprawa jakości powietrza wewnątrz budynków"
    Grzegorz Nowaczewski - Współzałożyciel i Prezes Zarządu, Virtual Power Plant
• "Energooszczędny System Oświetlenia Miejskiego Zarządzany Inteligentym Monitoringiem"
    Piotr Ostanek - Biznes partner & CEO w lesss, grupa Spectra Lighting
• "Francuskie spojrzenie na smart city"
    Adam Kapella - Radca ds. Zrównoważonego Rozwoju, Ambasada Francji w Polsce

Po przerwie kawowej, podczas której uczestnicy odwiedzali stoiska firm, przyszła pora na kolejny panel, którego tematyka skupiona była na nowych technologiach jako istotnym elemencie dynamicznego rozwoju miast. W dyskusji wzięli udział moderator – Andrzej Dyżewski - analityk rynku IT, właściciel DiS oraz Krzysztof Komorowski - ekspert w obszarze nowych technologii, Instytut Sobieskiego, Grzegorz Nowaczewski - współzałożyciel i prezes zarządu Virtual Power Plant, Andrzej Pietrasik - burmistrz Płońska, Płońska Izba Gospodarcza, Matthias Rehm - główny specjalista ds. ekonomicznych, Ambasada  Republiki Federalnej Niemiec, Mariusz Sudoł - prawnik, ekspert prawa nowych technologii.

Jeszcze przed drugą przerwą kawową odbyła się kolejna dyskusja na temat efektywnego wytwarzania i wykorzystania energii w aglomeracjach miejskich. Moderator sesji, Andrzej Kaźmierski - dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii oraz paneliści: Barbara Adamska - prezes ADM Poland, ekspert w dziedzinie magazynowania energii oraz klastrów energii, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, dr hab. inż., prof. PW Dorota Chwieduk, dr inż. Krzysztof Biernat prof. ndzw. - główny specjalista ds. paliw i biogospodarki, Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT, dr inż. Szymon Firląg - starszy doradca, Buildings Performance Institute Europe, adiunkt Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej odpowiedzieli na nurtującące pytania uczestników oraz opowiedzieli o wielu przypadkach wykorzystania energii w Polsce oraz za granicą.

Ostatnia sesja należała ponownie do Dariusza Szweda. Jako moderator panelu dyskusyjnego "Zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny i zrównoważony transport" wraz z panelistami poruszył istotne kwestie związane m.in. z automatyzacją transportu oraz innowacyjną infrastrukturą miejską.  W debacie wzieli udział: Emilia Piotrowska - członek zarządu, Warszawski Alarm Smogowy, Piotr Januszewicz - dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji, Mateusz Kędzierski - dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii w Ministerstwie Energii, Jacek Koziński, Aleksander Wiącek - asystent prezydenta Lublina ds. Polityki Rowerowej, Zespół Mobilności Aktywnej, Urząd Miasta Lublin. Na zakończenie Kongresu wśród uczestników zostały rozlosowane książki ufundowane przez wydawnictwo PWN.

Patroni Medialni: Studio3Piętro, Warsaw Smart City, Energia i My, ITwiz, TTG Polska, ECOSQUAD, Warszawska Izba Gospodarcza, Serwis Administracyjno Samorządowy, Ecokarta, Energetyka, Smart-Grids.pl, GRAMWZIELONE.PL Sp. z o.o., Polska Izba Hotelarstwa, Świat Elit, e-biurowce.pl, Inteligentne miasta i regiony, Media2 – Nowoczesne technologie, Inwestycje.pl, U24.pl, Finance Gold, Infor.pl, Monitor Urzędowy, ITS Przegląd, Forum PPP, MarketingMiejsca.com.pl, Przestrzeń Miejska, Qbusiness.pl, Oszczędny budynek, ESCO W POLSCE, EKKOM Sp. z o.o. - edroga.pl, Stowarzyszenie Polskich Mediów.

Organizatorzy dziękują wszystkim za przybycie i jednocześnie zapraszają do udziału w kolejnej edycji spotkania, która odbędzie się 30 maja w Gdańsku.

Źródło: SuccessPoint Sp. z o.o.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.