Ustawienie białej tablicy z napisem „Strefa ruchu” na drodze wewnętrznej czy osiedlowym parkingu sprawi, że będzie można dostać mandat za każde wykroczenie drogowe.

Na parkingach pod hipermarketami czy niektórych drogach przy osiedlach mieszkaniowych pojawi się możliwość ustanowienia stref ruchu, poinformował Dziennik Gazeta Prawna. Dzięki temu policja i straż miejska będą mogły wystawiać tam mandaty za wykroczenia tak jak na drogach publicznych. Wynika to z projektów nowelizacji dwóch rozporządzeń, które przygotowało Ministerstwo Infrastruktury. Jedna zmiana określi wzór znaku drogowego oznaczającego wjazd do strefy ruchu i wyjazd z niej. Projekt drugiego rozporządzenia przewiduje zasady stawiania takich znaków na drogach wewnętrznych. Propozycje tych zmian trafiły właśnie do konsultacji społecznych, które potrwają do 15 października.

Więcej: Łukasz Kuligowski/ Dziennik Gazeta Prawna z dnia: 2010-09-23

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.