Szczecin GłównyTo szansa na większy napływ ładunków drogą śródlądową i kolejową, na dodatkowe możliwości rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego. Radni Sejmiku Województwa powiedzieli tak dodaniu szlaku Berlin – Szczecin do biegnącego przez stolicę Niemiec europejskiego korytarza transportowego TEN-T Orient/East Med lub Morze Północne – Bałtyk. Co ciekawe, o takie stanowisko zachodniopomorskich samorządowców poprosili sami Niemcy, dla których jest to gwarancja utrzymania priorytetu tej inwestycji i unijnego wsparcia.

 

- O modernizacji po stronie niemieckie linii kolejowej Berlin – Szczecin mówi się od lat, ale prace postępują wolno. Jest szansa, że uda nam się doprowadzić ten niezwykle ważny projekt do szczęśliwego finału – powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Taki właśnie cel kryje się za włączeniem szlaku Berlin - Szczecin do jednego z przebiegających przez stolicę Niemiec europejskich korytarzy transportowych. O wsparcie zwrócił się do Województwa Zachodniopomorskiego Wspólny Departament Planowania Krajowego Berlin-Brandenburgia. To m.in. efekt współpracy regionów w ramach europejskich projektów transportowych TENTacle i Scandria2Act.

- Zanim uda się przekonać Unię Europejską do wsparcia wartych miliardy euro inwestycji infrastrukturalnych niezbędna jest wytężona praca analityczna i planistyczna, która powinna udowodnić, że środki przyczynią się do usprawnienia europejskich szlaków transportowych. Stanowisko sejmiku to pokazanie, że ten odcinek jest dla nas niezwykle istotny, a więc nie może stracić priorytetu inwestycyjnego – wyjaśniał Geblewicz.

W tym roku mija już 175 rocznica uruchomienia linii kolejowej Berlin – Szczecin, przez Bernau, Eberswalde i Angermünde. Od wielu lat połączenie trudno jest uznać za sprawne, o czym świadczy fakt, że już w 2012 r. ministrowie infrastruktury Polski i Niemiec parafowali międzyrządową umowę, o swoistej mapie drogowej dla inwestycji, która ma być ukończona w 2020 roku. Jak jednak wskazuje strona niemiecka, projekt spóźni się przynajmniej o 2 lata. By kolejne opóźnienia się już nie pojawiły Niemcy zaproponowali, aby odcinek przypisać do jednego z europejskich korytarzy przechodzących przez Berlin. Zachodniopomorscy radni przychylili się do tej propozycji, co zwiększa szansę na przychylność Unii Europejskiej dla wsparcia finansowego inwestycji. Stanowisko sejmiku, to również wyrażenie woli współpracy m.in. z ministrem infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej oraz premierem Kraju Związkowego Brandenburgia.

Wprowadzenie wnioskowanej zmiany do sieci bazowej TEN-T oznaczałoby, że stolica Pomorza Zachodniego stała by się punktem węzłowym krzyżujących się korytarzy transportowych. To nowe możliwości rozwoju, większy napływ ładunków zarówno drogą kolejową, jak i śródlądową, a także szansa na uruchomienie w przyszłości stałych połączeń promowych na trasie Szczecin - Kłajpeda.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.