image009W Łodzi trwają przygotowania do przebudowy i budowy zupełnie nowych torowisk na łódzkich ulicach. Nowe tory pojawią się m.in. na: ul. Broniewskiego, Przybyszewskiego, Nowowęglowej i Rzgowskiej.

 

Znane są już oferty trzech firm, które chcą przygotować projekty dla tych inwestycji. Zaproponowane przez nich kwoty mieszczą się w zaplanowanym na ten cel budżecie, co oznacza, że można przystąpić do oceny ofert i do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wykonawca będzie miał rok na przygotowanie projektu, a następnie rozpoczną się prace budowlane.

Nowe tory powstaną wzdłuż ulicy Broniewskiego oraz powstającej ulicy Nowowęglowej. Zapewnią one połączenie z dworca Łódź Fabryczna z linią tramwajową na ul. Kopcińskiego.

Wyremontowane zostaną także istniejące torowiska na ulicach: Rzgowskiej, Przybyszewskiego, Kilińskiego i Śmigłego-Rydza (kolejne odcinki). Pojawią się nowe chodniki i drogi dla rowerów.

W ramach projektu "Tramwaj dla Łodzi" prowadzone są już prace na ul. Dąbrowskiego od Rzgowskiej do Podgórnej oraz na al. Śmigłego-Rydza od Piłsudskiego do Przybyszewskiego.

Za 660 mln złotych wyremontowanych zostanie łącznie 11 km torowisk, jezdni i chodników, wybudowane będą dwa kilometry nowych odcinków torów oraz zakupione 30 nowych tramwajów. Modernizacji doczeka się również zajezdnia Chocianowice.

Dofinansowanie projektu z UE wynosi 411 mln złotych.
Projekt Tramwaj dla Łodzi jest kontynuacją przebudowy trasy W-Z. Wówczas wymieniono 17 kilometrów torów.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.