IMG 8507W przyszłym roku wydatki Krakowa sięgną 5,859 mld zł, z czego prawie 1 mld zł miasto zamierza wydać na inwestycje – tak zakłada projekt budżetu na rok 2019. Strategiczne inwestycje dotyczyć będą głównie transportu i komunikacji, m.in. rozbudowy linii tramwajowych oraz układu drogowego.

 

Poza tym miasto zrealizuje szereg mniejszych przedsięwzięć, mających jednak duże znaczenie społeczne – to m.in. budowa nowych szkół i przedszkoli, rozwój infrastruktury sportowej, aranżacja kolejnych terenów zielonych. W przyszłorocznym budżecie znajdą się też pieniądze na rozpoczęcie wykupu terenów Wesołej oraz lasu Borkowskiego.

Jak zawsze najwięcej miasto przeznaczy na oświatę i wychowanie – 26,8 proc., co równa się kwocie około 1,3 mld zł. Na kolejnych miejscach znajdą się transport i łączność (15,6 proc.), rodzina (10,8 proc.) oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,1 proc.).

Wśród inwestycji strategicznych dominują zadania związane z systemem transportowym miasta – zarówno drogowym, jak i szynowym. Mają się one przyczynić do lepszego skomunikowania i zapewnić mieszkańcom większy komfort przemieszczania się. Rozbudowane zostaną m.in. ulice Igołomska, Kocmyrzowska, Myślenicka, Łokietka i al. 29 Listopada. Modernizacja tej alei obejmie odcinek od skrzyżowania z ulicą Opolską do granic miasta (2,6 km) i przyczyni się do udrożnienia ruchu na północy Krakowa. W tym rejonie powstanie też ulica Iwaszki, która połączy Prądnik Czerwony z al. 29 Listopada i będzie alternatywą dla tej największej krakowskiej arterii.

Finanse Warszawy w 2019 roku

Oświata, transport publiczny, wsparcie rodzin oraz inwestycje to priorytety w budżecie na 2019 r. Najważniejszym elementem projektu budżetu Warszawy na przyszły rok są rekordowo wysokie nakłady na oświatę – 4,421 mld zł.

Kolejnym dużym wydatkiem z budżetu miasta będzie zakup usług komunikacji miejskiej. Opłata z budżetu miasta za kursowanie pojazdów wszystkich linii wyniesie 2,722 mld zł, przy jednoczesnym utrzymaniu cen biletów na tym samym poziomie oraz wdrożonych darmowych przejazdach m.in. dla dzieci, młodzieży i seniorów. Łącznie wydatki bieżące na transport i komunikację planowane są na kwotę 3,349 mld zł.

Największe wydatki inwestycyjne w 2019 r.:
• projekt i budowa II linii metra – 873,1 mln zł
• budowa Szpitala Południowego – 145,1 mln zł
• modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – 71,2 mln zł

Kluczowe inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
• rozbudowa II linii metra
• linia tramwajowa na Tarchomin
• obwodnica śródmiejska
• przebudowa, rozbudowa i modernizacja ulic (m.in. Marsa, Trasy Świętokrzyskiej, Nowolazurowej, Marynarskiej, Łodygowej, Wału Miedzeszyńskiego, Głębockiej, Wybrzeża Helskiego, Czerniakowskiej)

Źródło: UM Kraków, UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.