bicycle redNiezwykle malownicza, z licznymi pagórkami, a na wjeździe do Barlinka z widokiem na tamtejsze jezioro i ponad dachami domów. W środę 10 października 2018 r. zostanie otwarta licząca blisko 6 km trasa rowerowa Dzikowo – Barlinek. Tego dnia zostanie także podpisany list intencyjny w sprawie realizacji drugiego etapu obwodnicy Barlinka.

 

Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. - Mieszkańcy Barlinka jako pierwsi będą mogli przetestować Trasę Pojezierzy Zachodnich, bo właśnie tu rozpoczynamy oddawanie nowych inwestycji na szlaku. To ledwie 6 km, ale cała trasa będzie liczyć ponad 400 km. Za kilka lat zobaczymy tysiące rowerowych turystów w Barlinku, ale i okolicach. Już dziś zachęcamy by pomyśleć o przyszłości i stworzyć dla rowerowych podróżników specjalną ofertę związaną z noclegiem czy jadłem. Chętnych na pewno nie zabraknie. – powiedział wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj.

Piękne lasy i skryte w nich czyste jeziora to największe atuty Puszczy Barlineckiej. Występuje tam kilkaset gatunków roślin i ponad 100 lęgowych gatunków ptaków. W pobliże tych miejsc dojedziemy rowerem, Trasą Pojezierzy Zachodnich. Jeden z jej pierwszych odcinków z Dzikowa do Barlinka właśnie został zrealizowany. Na miejscu obok pięknej przyrody warto zwiedzić Młyn Papiernię czy Pałac Cebulowy. Barlinek to Europejska Stolica Nordic Walking i popularne miejsce do wypoczynku.

Zrealizowana przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie trasa kosztowała blisko 3 mln zł i prowadzi po nasypie dawnej linii kolejowej, dzięki czemu dojazd do Dzikowa z położonego niżej Barlinka stał się dużo łatwiejszy i przyjemniejszy. Ścieżka biegnie równolegle do drogi wojewódzkiej 151, dzięki czemu będzie bezpieczniej. Oddalenie od drogi jest tak duże, że jazda z pewnością będzie należała do przyjemnych. W ramach inwestycji wybudowano również łącznię prowadzącą na wyższy poziom terenu do strefy przemysłowej. Na trasie znajduje się także jedno bezkolizyjne skrzyżowanie, gdzie droga gminna jest poprowadzona wiaduktem nad drogą rowerową.

Trasa Pojezierzy Zachodnich
Droga rowerowa Dzikowo – Barlinek jest pierwszym nowym odcinkiem zbudowanym na szlaku Pojezierzy Zachodnich. Bliskie ukończenia są także pobliskie trasy z Barlinka do granicy gminy (4,75 km) oraz od granicy do gminy Pełczyce (również 4,75 km). Warto przypomnieć, że trwa projektowanie ścieżek w kierunku Choszczna czy Myśliborza.

To nie wszystkie inwestycje na szlaku. Już 14 października nastąpi otwarcie odcinka Siekierki - Trzcińsko-Zdrój, który liczy aż 37 km długości. Cała trasa przebiega po terenie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny, ma nawierzchnię asfaltową i również została poprowadzona po nasypie dawnej linii kolejowej. Do końca bieżącego roku zostanie także otwarty 2 km odcinek z Ińska do Storkowa. Cały szlak Pojezierzy Zachodnich prowadzi od Siekierek nad Odrą do Białego Boru, a wraz ze swoją odnogą ze Szczecina do Ińska będzie liczył w sumie ponad 422 km. Inwestycję na swoim terenie planuje kontynuować Województwo Pomorskie.

Wyprowadzić ciężki ruch z miasta

Najważniejszą prowadzoną aktualnie przez ZZDW inwestycją w Barlinku jest obwodnica miasta, która powstaje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151. Główna część robót budowlanych pierwszego etapu została już wykonana, a zakończenie planowane jest na 2019 rok. Drugi etap obwodnicy miałby znaleźć swój początek na skrzyżowaniu ul. Gorzowskiej z ul. Długą (DW 151), a koniec przy ul. 31 stycznia DW 156 (początek I etapu obwodnicy). Drugi etap obwodnicy miałby znaleźć swój początek na skrzyżowaniu ul. Gorzowskiej z ul. Długą (DW 151), a koniec przy ul. 31 stycznia DW 156 (początek I etapu obwodnicy).

Źródło: UMWZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.