edroga2347,5 km po dawnym nasypie kolejowym liczy nowa trasa rowerowa w gminie Trzebiatów. Do tego ławki, wiaty przystankowe i stojaki na rowery Bike&Ride. Prowadzi z Nowielic przez Trzebusz do Mrzeżyna.

 

- To ważna trasa dla mieszkańców gminy Trzebiatów, ważna dla wypoczywających tu turystów. Pomorze Zachodnie staje się jeszcze bardziej mobilne. Jeździmy przecież komunikacją autobusową, korzystamy z węzłów przesiadkowych, a coraz częściej przemieszczamy się także rowerami - powiedział wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa.

Nowa ścieżka rowerowa to oczywiście gratka dla mieszkańców szukających aktywnej formy wypoczynku, ale także alternatywny sposób transportu w gminie Trzebiatów. W efekcie pozwoli także na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Koszt inwestycji to prawie 3 mln zł. Unijne wsparcie wyniosło ponad 2 mln zł. Inwestycja wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.1 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu”.

Inwestycja jest częścią projektu Biking South Baltic, który zakłada stworzenie m.in. modelowego odcinka trasy rowerowej w Mrzeżynie, gdzie turyści na dwóch kółkach będą mogli odpocząć pod specjalnymi wiatami odpoczynkowymi wyposażonymi w stoły, wifi, ładowarki telefonów komórkowych, rowerowe zestawy naprawcze. – Przy zejściach na plaże już dziś można zostawić rowery w specjalnych boksach dla rowerów. Również w Mrzeżynie powstanie także 100-metrowy odcinek z fosforyzującej nawierzchni – dodawał marszałek Rzepa.

Źródło: UMWZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.