dom mat lemaOd 4 do 10 maja 2015 roku obchodzimy Trzeci Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tym razem głównym tematem jest bezpieczeństwo dzieci na drogach, zwłaszcza w krajach rozwijających się, gdzie ginie ich trzy razy więcej niż w krajach rozwiniętych. Celem jest edukacja najmłodszych uczestników ruchu na temat bezpiecznych zachowań oraz wpływ na decydentów, którzy mogą to bezpieczeństwo poprawiać.

Co cztery minuty na drogach na całym świecie ginie dziecko, a jeszcze więcej zostaje poważnie rannych, podaje WHO. Podstawowym zadaniem Trzeciego Tygodnia BRD jest więc zwrócenie uwagi na tę sytuację, zainicjowanie i skoordynowanie działań, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa dzieci, jak również promowanie idei bezpiecznego i zrównoważonego transportu. Z tej okazji Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przygotowała pakiet 10 kluczowych strategii dotyczących bezpieczeństwa dzieci na drogach.

Organizacja zwraca uwagę, że duża wypadkowość wiąże się często z niskimi dochodami – w mniej zamożnych krajach buduje się drogi, które nie uwzględniają potrzeb pieszych, w tym dzieci, a także rowerzystów czy motocyklistów. Wiele robi się, aby promować wśród dzieci aktywność fizyczną, np., jazdę na rowerze, a to wiąże się z korzystaniem z infrastruktury drogowej, która MUSI być bezpieczna.

WHO podaje, że dla dzieci w wieku 15-17 lat wypadki drogowe stanowią najczęstszą przyczynę zgonów! Wśród młodszych jest niewiele lepiej: wypadki są na trzecim miejscu w grupie wiekowej 10-14 lat i czwartym wśród dzieci w wieku 5-9 lat.

WHO zidentyfikowało 10 strategii, których realizacja ma największy wpływ na bezpieczeństwo dzieci:

1.    Walka z nadmierną prędkością
Nadmierna prędkość to przyczyna około 1/ 3 wypadków w krajach rozwiniętych i aż połowy w krajach o niskich i średnich dochodach. Dlatego postulowane jest surowe egzekwowanie ograniczeń prędkości właściwych dla danej drogi, ograniczanie dozwolonej prędkości do 30 km/h w obszarach dużego ruchu pieszych, stosowanie fotoradarów, a także budowa sygnalizacji świetlnych, rond i progów zwalniających.

2.    Eliminacja nietrzeźwych kierowców
Poważnym zagrożeniem, nie tylko dla dzieci, są nietrzeźwi kierowcy. Po spożyciu alkoholu nie tylko wzrasta ryzyko spowodowania wypadku, ale także tego, że jego skutki będą poważniejsze. Ważne jest zatem ustalanie jak najniższego dozwolonego limitu stężenia alkoholu we krwi, stosowanie surowych kar oraz organizowanie częstych, losowych kontroli trzeźwości.

dom rower3.    Stosowanie kasków rowerowych i motocyklowych
Noszenie kasków to dla dzieci najbardziej skuteczny sposób na ograniczanie ciężkości urazów głowy. WHO podaje, że stosowanie kasków podczas jazdy na rowerze lub motocyklu zmniejsza ryzyko poważnych obrażeń głowy o około 70 proc. Dlatego należy wymagać i egzekwować noszenie kasków motocyklowych, wprowadzić międzynarodowe normy jakości, zapewnić ich dostępność (bezpłatne lub tańsze kaski dla dzieci), a także wspierać wszelkie akcje edukacyjne skierowane do dzieci i rodziców dotyczące korzystania z kasków.

4.    Korzystanie z fotelików ochronnych
Szacuje się, że stosowanie fotelików ochronnych o około 60 proc. zmniejsza ryzyko poważnych obrażeń u dzieci biorących udział w wypadkach samochodowych, w porównaniu z używaniem tylko pasów bezpieczeństwa. Korzystanie z fotelików, dostosowanych do wieku, wagi i wzrostu dziecka jest konieczne i powinno być przestrzegane. Poza tym urządzenia te powinny być wysokiej jakości, spełniać międzynarodowe standardy, a także dostępne i osiągalne, również pod względem ich ceny.

5.    Odblaski
Bycie widocznym to podstawowy warunek bezpiecznego poruszania się po drogach, zwłaszcza na terenach niezabudowanych i niedostatecznie oświetlonych, bez wydzielonej strefy pieszej. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci, które są mniejsze i przez to trudniej je zauważyć. W celu poprawy widoczności powinny więc nosić jasne ubrania, a także odblaski na odzieży, plecakach, czy rowerach. Zalecane jest także doświetlanie ulic i przejść dla pieszych i zatrudnianie osób, które przeprowadzają dzieci przez pasy.

6.    Poprawa infrastruktury drogowej
Przez wiele lat drogi były budowane z myślą o ich zmotoryzowanych użytkownikach, z niewielkim uwzględnieniem potrzeb pieszych. Budowa nowych odcinków i modernizacja istniejącej infrastruktury musi już uwzględniać bezpieczeństwo korzystających z niej osób, a zwłaszcza dzieci. Strategie dotyczące infrastruktury to przede wszystkim: budowa przejść dla pieszych, sygnalizacji świetlnych, rond, progów zwalniających, chodników, poboczy i oświetlenia. Ponadto, konieczne jest fizyczne rozdzielanie użytkowników dróg, kierowców, pieszych i rowerzystów, a także przeciwnych kierunków ruchu. Zalecane jest także tworzenie specjalnych stref dla pieszych, zwłaszcza w pobliżu szkół, wyznaczanie miejsc zabaw dla dzieci z dala od dróg i inwestowanie w bezpieczną komunikację miejską.

7.    Bezpieczeństwo w pojazdach
Odpowiednia konstrukcja pojazdów może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa zarówno pasażerów, jak i innych uczestników ruchu, np. rowerzystów, motocyklistów. Strategie te dotyczą głównie: powiększania strefy zgniotu, przeprojektowania frontu pojazdu, wyposażenia pojazdów w kamery, które wykrywają obiekty niewidoczne we wstecznym lusterku, instalowanie alcolocków.

mat auto

 8.    Ryzyko młodych kierowców
Są państwa, w których już 15-latkowie mogą mieć uprawnienia do kierowania pojazdami. Niestety młodzi, początkujący kierowcy stanowią duże zagrożenie w ruchu drogowym. Rekomendowane są specjalne programy, które przewidują, że młody kierowca nabywa uprawnienia stopniowo, początkowo z pewnymi ograniczeniami, aż nabędzie większego doświadczenia. Ich wprowadzanie doprowadziło do znaczącego (ok. 46%) spadku liczby wypadków drogowych wśród tej grupy wiekowej. Elementami takich programów są np. nakazy jazdy z osobą dorosłą w wyznaczonym okresie czasu, ograniczenia w przypadku jazdy nocą i z pasażerami, a także zero tolerancji dla jakichkolwiek wykroczeń, np. korzystania z telefonu podczas jazdy.

 

 9.    Ratownictwo medyczne
W rozważaniach na temat bezpieczeństwa nie można pominąć ogromnej roli ratownictwa medycznego oraz opieki szpitalnej i rehabilitacji w ograniczaniu liczby zgonów i poważnych urazów, skutków wypadków drogowych. Eksperci zwracają uwagę na konieczność specjalnego traktowania dzieci, które uczestniczyły w wypadkach, począwszy od transportu, poprzez specjalistyczne leczenie w dostosowanych do tego placówkach, posiadających odpowiednią kadrę i sprzęt, po rehabilitację pediatryczną i opiekę psychologiczną, która złagodzi traumę po ciężkich przeżyciach.

10.    Odpowiednia opieka nad dziećmi
Małe dzieci nie potrafią odpowiednio ocenić ryzyka, stąd konieczna jest pomoc opiekunów w interpretowaniu sytuacji i otoczenia, szczególnie w ruchu drogowym. Kontrola rodzicielska jest potrzebna m.in. w wykształceniu nawyków stosowania kasku, fotelika , pasów bezpieczeństwa i odpowiedniego zachowania na drodze.

Zgonom i urazom w wypadkach drogowych można i trzeba zapobiegać. Jest wiele przykładów państw, które udowodniły, że można wiele w tej sprawie zrobić i dużo osiągnąć. Dr Margaret Chan, dyrektor generalny WHO podkreśla, że młodzi ludzie są przyszłością narodów, dlatego nie można pozwalać, aby dzieci ginęły na drogach.
 
Ilona Hałucha
(na podstawie informacji WHO)

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.