W połowie sierpnia mija termin składania opinii dotyczących  dyrektywy Rady 92/106/EWG  o transporcie kombinowanym.* Konsultacje tego dokumentu Komisja Europejska wszczęła z końcem maja br. W unijnej polityce transportowej szczególną uwagę przykłada się do alternatywnych form przewozów towarów, a więc łączących transport drogowy z kolejowym i wodnym. To ma się przyczynić do ograniczenia podróży drogami. W trybie konsultacji publicznych Komisja chce zebrać informacje i oceny, aby móc podjąć decyzje w sprawie koniecznych zmian przepisów i ich udoskonalenia.

 

W unijnym dokumencie Biała Księga Transportu (2011 r.) podkreślono, że jakość, a więc dostępność i niezawodność usług transportowych, w najbliższych latach zyska coraz większe znaczenie. Na tę oczekiwaną jakość złożą się m.in. atrakcyjne rozkłady podróży (częstotliwość). Na atrakcyjność transportu będzie miała wpływ również integracja intermodalna, czyli łączenie różnych rodzajów środków transportu. Dzięki temu znacznie zmniejszy się negatywny wpływ przewozów towarowych na środowisko, szczególnie oddziaływań na naturę wywieranych przez transport drogowy. Intermodalny transport podniesie nie tylko jakość przewozów towarowych pod względem ekologii, ale również przyczyni się do zmniejszenia zatłoczenia na drogach.

Transport kombinowany jest promowany dyrektywą Rady 92/106/EWG.  Celem tej regulacji upowszechnienie transportu kombinowanego przez liberalizację kabotażu drogowego, wyeliminowanie procedur zatwierdzania operacji transportu kombinowanego, a także wsparcie finansowe polegające na wprowadzaniu zachęt podatkowych dla niektórych operacji transportu kombinowanego. W ramach tej dyrektywy przepływ towarów musi spełniać szereg kryteriów, między innymi dotyczących jednostek ładunkowych czy dystansów tras wykonywanych środkami alternatywnymi dla transportu drogowego (powyżej 100 km w linii prostej). Natomiast przewóz drogowy może mieć miejsce jedynie na początkowym i/lub końcowym etapie podróży, albo między punktami, w których towary są ładowane i/lub rozładowywane, a najbliższymi dogodnymi załadowczymi stacjami kolejowymi, bądź w promieniu 150 km w linii prostej od portów śródlądowych/morskich, w których wykonywane są załadunki lub wyładunki.

Dyrektywa dotycząca transportu kombinowanego jest wspierana przez unijne polityki oraz inne dyrektywy, na przykład odnośnie wag i wymiarów (dyrektywa Rady 96/53/WE  ). Te regulacje mają umożliwić ruch cięższych intermodalnych jednostek ładunkowych stosowanych w operacjach transportu kombinowanego.

W konsultacji mogą wziąć udział strony zainteresowane podniesieniem wydajności i uzyskaniem stabilności usług transportu towarowego w UE. Mogą to być: przedsiębiorstwa handlowe, które korzystają lub świadczą usługi transportu towarowego, władze publiczne, przedstawiciele uczelni wyższych, stowarzyszeń handlowych oraz innych grup interesu. Konsultacja są prowadzone jedynie w formie elektronicznej (ankieta:http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/combined-transport). Opinie można składać w wybranym języku urzędowym UE. Podsumowanie wyników konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

AS

Źródło: KE

*Dyrektywa Rady 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.