katowice dtsOd pięciu lat w Katowicach zauważalna jest poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu – to główny wniosek płynący z raportu przygotowanego przez katowicki Urząd Miasta. W 2014 roku, w stosunku do 2010 roku, liczba wypadków drogowych zmniejszyła się o ponad 7% (spadek z 298 do 276). Natomiast zestawiając rok 2014 z rokiem 2007, liczba wypadków drogowych zmniejszyła się o niemal 50%. Tym samym 2014 rok był najbezpieczniejszym w analizowanym okresie.

Mniejsza liczba wypadków oznacza również mniejszą liczbę rannych. Przykładowo, w roku 2007 było ich 644, w 2010 – 373, a w 2014 – 322. Oznacza to spadek liczby rannych w 2014 roku w stosunku do 2007 roku o połowę, a w porównaniu z 2010 rokiem, o ponad 13%.

Spadek uzyskano pomimo znacznego wzrostu liczby zarejestrowanych pojazdów – tj. o 16% w latach 2010-2014 (wzrost z 217 tys. do 251 tys. pojazdów).

W 2014 roku odnotowano w Katowicach 276 wypadków, w których zginęło 14 osób, a 322 zostały ranne. Nie jest chyba zaskoczeniem, że najbardziej poszkodowaną grupą są piesi: 9 zabitych i 158 rannych. Winnymi wypadków są zazwyczaj kierowcy (208 przypadków), zdecydowanie rzadziej piesi (28).

Do wypadków najczęściej dochodzi w poniedziałki, między godzinami 14.00-20.00, a zwłaszcza 14.00-15.00. Najniebezpieczniejsze miesiące to: kwiecień, wrzesień i październik. Dominuje niestety najechanie na pieszego (135 zdarzeń, tj. 56,2%).  Doszło też do 14 zdarzeń z udziałem rowerzystów (5%). Nietrzeźwi uczestnicy ruchu spowodowali 4,4% wypadków.

Najniebezpieczniejsze miejsca na sieci drogowej Katowic to ulice: Chorzowska DK 79, Jankego, Korfantego, Roździeńskiego i Gliwicka. Natomiast najwięcej wypadków z udziałem pieszych odnotowano na ulicach: Granicznej, Gliwickiej, Panewickiej, Jankego i Mikołowskiej.

Miejsca o podwyższonej wypadkowości w mieście są identyfikowane i podejmowane są działania prowadzące do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Takie działania to m.in. wprowadzanie ograniczeń prędkości, modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej (np. minironda, korekta przebiegu szyn tramwajowych), budowa tzw. przystanków wiedeńskich (wyniesienie fragmentu jezdni do poziomu chodnika wpływa na spowolnienie ruchu pojazdów), sygnalizacja świetlna w trybie all red (tj. cały czas pali się dla pojazdów czerwone światło – dopiero nadjeżdżający pojazd, który zwalnia do przepisowej prędkości „uruchamia” zielone światło).

Źródło: UM Katowice

Załączniki:
Pobierz (Analiza_wypadkowosci_2010-2014.pdf)Analiza_wypadkowosci_2010-2014.pdf[ ]670 kB
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.