contentmap_plugin

P9011103Ulica Miodowa po remoncie będzie przedłużeniem Krakowskiego Przedmieścia. Założenia do rewitalizacji ulicy są wynikiem konsultacji społecznych.

Konsultacje w sprawie remontu odbyły się w sierpniu i wrześniu tego roku. Brali w nich udział mieszkańcy, organizacje społeczne, a także przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji z tej ulicy - aktywnie zaangażowało się ok. 150 osób. Do wyboru były dwa warianty zmian. Jeden z nich zakładał niewielkie zmiany, porządkujące organizację ruchu i podnoszące jakość przestrzeni. Drugi kładł większy nacisk na historyczną rangę ul. Miodowej, aby ulica ta była nie tylko korytarzem transportowym, ale nawiązywała do Krakowskiego Przedmieścia. Więcej głosów było za drugim wariantem.

Nawierzchnia chodników będzie wykonana z kamienia, nawiązującego do tego zastosowanego na Krakowskim Przedmieściu. Kamień pojawi się też prawdopodobnie na jezdni – tu drogowcy jeszcze przeanalizują, czy wytrzyma nacisk i drgania przejeżdżających pojazdów. Latarnie na całej ulicy zostaną wymienione na stylizowane „pastorały”. Przewidziano wprowadzenie zieleni ulicznej nieprzesłaniającej zabytkowych obiektów, a także małej architektury: m.in. ławek i stojaków rowerowych. Zmiany obejmą także pl. Krasińskich - przewidziano tam wyznaczenie pasów rowerowych oraz remont nawierzchni z kostki.

Ulica Miodowa znacznie się zmieni. Jezdnia będzie miała 6-6,5 m szerokości i dwa pasy ruchu. Nie będzie pasów rowerowych – rowerzyści będą poruszali się po jezdni. Miejsca postojowe zostaną wyznaczone w zatokach postojowych w poziomie jezdni. Chodniki zostaną poszerzone do minimum 3 metrów. Ulica zostanie objęta strefą ograniczenia prędkości do 30 km/h i dlatego powstaną wyniesione do poziomu chodnika skrzyżowania z ul. Schillera oraz ul. Kapitulną i Kapucyńską. Zmiany organizacji ruchu obejmą nie tylko Miodową, ale także sąsiednie ulice: Długą, J. Kilińskiego, Podwale, Schillera i Kapitulną. Odwrócony zostanie kierunek ruchu na ul. Podwale i ul. J. Kilińskiego. Nie będzie zatoki autobusowej w kierunku centrum, powstanie nowe przejście dla pieszych oraz wydzielone lewoskręty w ul. Długą i ul. Świętojerską.

Te założenia to koncepcja, która będzie stanowić podstawę do opracowania szczegółowej dokumentacji budowlanej. Przetarg na jej wykonawcę ogłoszony zostanie jeszcze w tym roku. Remont planowany jest na rok 2016.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.