deskorolkaMobilność zrównoważona w miastach, psychologia i socjologia transportu, transport autonomiczny i jego wpływ na mieszkańców miast czy mobilność aktywna wspomagana elektrycznie to główne tematy X Kongresu Mobilności Aktywnej. We wtorek, 24 września, na Stadionie Energa Gdańsk oraz w środę, 25 września, w Europejskim Centrum Solidarności odbędzie się jedno z najważniejszych środkowoeuropejskich wydarzeń poświęconych szerokim aspektom mobilności.

 

Od wielu lat samorządy dużych miast europejskich stawiają sobie za cel zwiększanie roli aktywnych form mobilności w codziennym życiu mieszkańców, ich świadomości w tym zakresie, jak również przebudowę przestrzeni miejskiej z myślą o pieszych i rowerzystach.

Już po raz dziesiąty Miasto Gdańsk organizuje Kongres Mobilności Aktywnej. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w Środkowej Europie, poświęconych budowaniu lepszych przestrzeni miejskich i promocji niezmotoryzowanych form transportu - platforma wymiany poglądów, doświadczeń, dobrych praktyk związanych z mobilnością. Kongres Mobilności Aktywnej to wydarzenie skierowane do przedstawicieli samorządów, instytucji rządowych, firm, szkół, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na polu transportu i mobilności, czy zagospodarowania przestrzeni publicznych, ale także do wszystkich interesujących się urbanistyką, transportem i mobilnością. W ostatnich latach liczba uczestników Kongresu przekracza 300 osób – zarówno z kraju, jak i zagranicy, przy czym ich liczba z roku na rok wzrasta. Ma na to wpływ wysoki poziom merytoryczny, doborowa grupa prelegentów, często o europejskim, a także światowym prestiżu. Do tej pory prezentacje przedstawiali m.in. Jan Gehl, Gil Penalosa czy Micheal Colville-Andersen.

Tegoroczny Kongres Mobilności Aktywnej odbędzie się w dniach 24-25 września 2019 na Stadionie Energa i w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. X edycja ma nie tylko zachęcić uczestników do dyskusji i refleksji na tematy poświęcone mobilności zrównoważonej w miastach, ale także skupi się na psychologii i socjologii transportu. Nowością będą zagadnienia dedykowane transportowi autonomicznemu i jego wpływowi na mieszkańców miast, a także tematy związane z elektromobilnością. Obie te grupy tematyczne wyznaczają kierunki rozwoju mobilności w miastach i poza nimi. Organizatorzy przypominają, że od 6 września 2019 są prowadzone testy autonomicznego elektrycznego busa, który do końca września wozi mieszkańców Gdańska po trasie pokazowej wzdłuż ulicy Karwieńskiej (okolice gdańskiego ZOO). W zakresie elektromobilności eksperci skupią się głównie na mobilności aktywnej wspomaganej elektrycznie przede wszystkim na rowerach elektrycznych. Bazując na doświadczeniach zdobytych podczas realizacji projektu BSR Electric, z którego środków Kongres jest dofinansowany, uczestnicy poznają również praktyki innych miast i regionów, gdzie udział pojazdów napędzanych lub wspomaganych elektrycznie jest wysoki.

Wśród tegorocznych prelegentów znajdzie się m.in. brytyjskiego socjologa i psychologa transportu – Iana Walkera. Będzie można obejrzeć również prezentację niemieckiego urbanisty Michaela Abrahama, zaangażowanego w rozwój mobilności Berlina. Nie mniej ciekawe będą również pozostałe prezentacje, tym krajowych ekspertów z różnych części Polski. Kompletna lista prelegentów dostępna jest pod linkiem: www.kongresmobilnosci.pl

Poza seminariami związanymi z elektromobilnością, uczestnicy będą mogli skorzystać także z warsztatów na temat Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej, które zostały oparte o konsultacje społeczne. Wśród tematów, które zostaną poruszone podczas warsztatów będą: nowoczesne podejście do projektowania infrastruktury projektowej, poprawa jakości i funkcjonalności rozwiązań projektowych. Warsztat ten nie służy wyłącznie rozważaniom, ale ma stać się podstawą do stworzenia dokumentów strategicznych, które pomogą poprawić infrastrukturę dla niezmotoryzowanych mieszkańców miasta.

Poruszana podczas Kongresu tematyka ma być kamieniem węgielnym do poszukiwań optymalnych rozwiązań stanowiących alternatywę dla indywidualnego transportu. Rozwiązania te mają zainspirować mieszkańców do zmiany preferencji i zachowań komunikacyjnych na bardziej ekologiczne i prozdrowotne. W konsekwencji wpływać również na obniżenie emisji CO2, czyli przeciwdziałać zanieczyszczeniu powietrza, jednocześnie zwiększając poziom bezpieczeństwa drogowego i poprawiając jakość życia w metropolii.

Szczegółowy program kongresu dostępny jest pod linkiem: https://bit.ly/2kXI5P2

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.