traffic lightsInteligentny system sterowania ruchem umożliwia ustawienie priorytetu przejazdu przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną dla określonych typów pojazdów. Od trzech lat takie pierwszeństwo mają autobusy linii A4. Teraz priorytet nadano wszystkim autobusom ZTM i pojazdom służb ratowniczych. To pierwsze tego typu rozwiązanie w kraju.

 

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach wyposażył 160 autobusów oraz około 90 pojazdów służb ratowniczych w specjalne nadajniki, umożliwiające szybszy oraz bezpieczniejszy przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.

ITS może uratować życie
W pojazdach zainstalowano urządzenia, które wysyłają do inteligentnego systemu sterowania ruchem (ITS) informacje o aktualnej pozycji. W przypadku konieczności przepuszczenia służb ratowniczych system przełącza sygnalizację na skrzyżowaniu w tryb, w którym wszyscy użytkownicy drogi otrzymują sygnał czerwony.

To innowacyjne rozwiązanie ma kluczowe znaczenie w przypadku konieczności szybkiej interwencji. Dzięki niemu kierowca pojazdu uprzywilejowanego może szybko przejechać przez skrzyżowanie, nie ryzykując kolizji z innymi pojazdami lub pieszymi.

Gdzie jest mój autobus?
Priorytet przejazdu dla autobusów ma duże znaczenie dla usprawnienia komunikacji zbiorowej. System wie, gdzie znajduje się autobus i decyduje np. o przydzieleniu dodatkowych sekund zielonego światła potrzebnego do opuszczenia skrzyżowania, co pozwala uniknąć ewentualnych opóźnień na trasie.

Informacje przesyłane z czujników w autobusach może także prosto wykorzystać każdy użytkownik aplikacji ITS Gliwice. Wybierając z menu numer interesującej nas linii, można z dużą dokładnością określić, gdzie aktualnie znajduje się autobus i oszacować czas pozostały do jego przyjazdu.
Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej its.gliwice.eu, użytkownicy urządzeń mobilnych z systemem Android mogą ją pobrać ze sklepu Google Play. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach zapewnia, że w ciągu kilku najbliższych tygodni zostanie również udostępniona wersja na iOS.

Co jeszcze może ITS?
Gliwicki ITS, czyli inteligentny system sterowania ruchem, to jeden z najnowocześniejszych tego typu systemów w Polsce i pierwszy w regionie. Dzięki niemu kierowcy mogą płynniej i szybciej poruszać się po mieście, a w razie potrzeby sprawniej znaleźć miejsce parkingowe. To nie wszystkie zalety systemu - jego funkcjonalności będziemy przybliżać w kolejnych numerach „Miejskiego Serwisu Informacyjnego – GLIWICE”.

Projekt jest realizowany w ramach zadania „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II”. Całkowity koszt projektu wynosi prawie 30 mln zł. 85% kosztów kwalifikowanych udało się pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Pozostałe koszty zostały pokryte z budżetu Miasta Gliwice.

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.