Społeczny Komitet Wspierania Budowy Obwodnicy Suwałk złożył w Urzędzie Miejskim w Suwałkach wniosek o pozwolenie na zgromadzenie publiczne. Komitet chce zorganizować koncert pod nazwą „Gramy o obwodnicę”. Odbędzie się on na skrzyżowaniu ulic Utrata i Przytorowa.

Impreza ma się odbyć 21 marca w godzinach 12.00-16.00. Prezydent Suwałk wyraził pozwolenie na zorganizowanie zgromadzenia.

Komitet wnioskował, aby w godzinach od 12.00–16.00 zamknąć odcinek drogi krajowej numer 8 od skrzyżowania Utraty z ulica Sejneńską do skrzyżowania z ulicą Dwernickiego. Prezydent Suwałk przychylił się do wniosku mieszkańców Suwałk i droga będzie zamknięta przez 4 godziny.

Źródło: UM Suwałki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.