contentmap_plugin

W stolicy podpisana została umowa na przebudowę ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej oraz budowę tunelu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin przy stacji Warszawa Międzylesie. Nowy przejazd pod torami ma być gotowy w listopadzie 2016 r.

Przejazd kolejowy z zaporami w Międzylesiu potrafi sparaliżować ruch na okolicznych ulicach – w godzinach szczytu zapory opuszczają się co kilka minut bo jedzie pociąg. Dlatego zaprojektowano nowy przejazd pomiędzy ulicą Zwoleńską a Żegańską – tunelem. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych podpisał umowę z wykonawcą. Przebudowa obejmie ul. Zwoleńską i Żegańską na odcinku od ul. M. Pożaryskiego do ul. Mrówczej. W zakresie prac jest również przebudowa odcinków ulic Patriotów, K. Szpotańskiego, Dworcowej i Mrówczej. Długość rozbudowywanego odcinka wynosi 827 metrów, z czego 560 metrów to droga, która przebiegnie po nowym śladzie. W ramach inwestycji powstanie 80-metrowy tunel pod torami linii kolejowej zastępujący istniejący przejazd w poziomie torów kolejowych. Po zakończeniu budowy tunelu przejazd naziemny zostanie zamknięty. W ramach inwestycji wybudowane zostaną dwa podziemne przejścia dla pieszych - pod torami kolejowymi i jezdniami ulic Patriotów i K. Szpotańskiego oraz w rejonie Urzędu Dzielnicy Wawer.

Ulice Zwoleńska i Żegańska od Mrówczej do Dworcowej będą miały nowy przebieg, a na dalszym odcinku, do ul. M. Pożaryskiego, przebieg jezdni wróci w ślad istniejący. Na odcinku o nowym przebiegu jezdnia poprowadzona będzie szerokim łukiem po stronie północnej na terenach mniej intensywnie zabudowanych. Istniejące odcinki ul. Zwoleńskiej od Mrówczej do Patriotów i ul. Żegańskiej od K. Szpotańskiego do Dworcowej służyć będą jako połączenia nowych jezdni z ulicami biegnącymi wzdłuż torów kolejowych. Skrzyżowania ulic - Zwoleńskiej i Mrówczej; Zwoleńskiej i Patriotów; Patriotów, K. Szpotańskiego i Żegańskiej; Żegańskiej i Dworcowej; M. Pożaryskiego i Żegańskiej wybudowane zostaną jako ronda. Ponadto powstaną drogi rowerowe, zatoki autobusowe, oświetlenie uliczne, kolektor MPWiK. Do prac drogowych zostaną zastosowane tzw. ciche nawierzchnie z dodatkiem miału gumowego. Prace, które za 87 mln zł wykona firma Strabag, zakończone zostaną w listopadzie 2016 r.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.