W Białymstoku za około półtora roku kierowcy będą korzystać z nowoczesnej Trasy Generalskiej. Rozstrzygnięty został przetarg na wykonawcę, który przebuduje ul. gen. F. Kleeberga. Inwestycja zakończy gruntowną przebudowę całej białostockiej „obwodówki”.

Prace prowadzić będzie firma Strabag, która złożyła najniższą ofertę, opiewającą na ok. 106,82 mln zł. W ramach inwestycji powstanie nowa jezdnia, zaś istniejąca obecnie zostanie gruntownie zmodernizowana. Jak w przypadku każdej niemal realizowanej obecnie inwestycji, obok ulicy znajdzie się ścieżka rowerowa. Powstaną też dwie estakady - nad skrzyżowaniem ul. Narodowych Sił Zbrojnych i Szosy Ełckiej oraz ul. Przędzalnianej i ul. Kołłątaja. Prace zakończą się w 2014 roku.

Północna obwodnica łączy zachodnią część miasta z północno-wschodnimi jego osiedlami. Pozwala też dotrzeć na Dziesięciny czy Białostoczek bez konieczności przejeżdżania przez centrum. W ramach tej inwestycji przebudowana została już ul. gen. S. Maczka, obecnie trwa modernizacja ul. gen. W. Andersa, a co szczególnie istotne – budowa nowego odcinka, od skrzyżowania z ul. Wasilkowską aż do ul. Baranowickiej. Po oddaniu odcinka ul. Kleeberga (o długości prawie 1,6 km) cały ruch tranzytowy wjeżdżający do Białegostoku od strony Warszawy kierować się będzie w stronę przejścia granicznego w Bobrownikach.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Dotacja z programu Rozwój Polski Wschodniej wynosi ponad 64 mln złotych.

Źródło: UM Białystok

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.