Miasto Białystok podpisało umowę z wykonawcą na budowę systemu zarządzania ruchem. Jest to jedno z zadań w ramach projektu poprawy jakości funkcjonowania transportu publicznego w mieście. Inwestycja współfinansowana jest z Programu Rozwój Polski Wschodniej.

Nowoczesny system pozwoli na bieżąco analizować natężenie ruchu i optymalizować zarządzanie sygnalizacją świetlną, co pozwoli ograniczyć korki. W ramach projektu powstanie także Centrum Zarządzania Ruchem przy ul. Składowej, które zintegruje całą bazę danych i umożliwi zdalną obsługę systemu. Planowany termin wdrożenia systemu to koniec maja 2015 roku.

System zarządzania ruchem umożliwi sterowanie sygnalizacją świetlną na około 120 skrzyżowaniach oraz nada pierwszeństwo przejazdu autobusom komunikacji miejskiej. Informacje o utrudnieniach w ruchu, objazdach, wypadkach, a także dostępnych miejscach postojowych, wyświetlane na tablicach, ułatwią kierowcom poruszanie się po Białymstoku.

Białystok realizuje już trzeci etap projektu, którego celem jest poprawa jakości funkcjonowania transportu miejskiego. Dzięki niemu mieszkańcy mogą już m.in. korzystać z nowych ekologicznych autobusów. Zakupione pojazdy wyposażone są w elektroniczny system informacji pasażerskiej, pełny monitoring wizyjny oraz udogodnienia dla niepełnosprawnych.

W ramach realizacji projektu miasto przebudowuje ulice: J. H. Dąbrowskiego, Al. J. Piłsudskiego, H. Sienkiewicza (na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. I. Białówny). Wybudowane zostaną również nowe chodniki i ścieżki rowerowe, a podróżni skorzystają z centrum przesiadkowego przy ul. H. Sienkiewicza. 

Całkowity koszt realizacji III etapu inwestycji to ponad 195 mln zł, z czego ponad 138 mln zł to dofinansowanie z Programu Rozwój Polski Wschodniej.

Źródło: MRR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.