Wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy oraz rozpoczęcie budowy obwodnicy Jarocina w ciągu drogi ekspresowej S11 planowane jest na 2014 rok. W pierwszym etapie przetargu wpłynęło 15 wniosków od firm i konsorcjów zainteresowanych realizacją tej inwestycji.

Wykonawcy, którzy pozytywnie przejdą weryfikację wniosków zostaną zaproszeni do II etapu przetargu i złożenia ofert cenowych.

Obwodnica Jarocina w ciągu drogi ekspresowej S11 Kołobrzeg-Poznań–Bytom przejmie nie tylko ruch tranzytowy z dotychczasowej drogi krajowej nr 11, ale również z dróg nr 12 i 15. Dzięki temu skróci się czas przejazdu przez Jarocin oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu.

W ramach umowy wykonawca, na podstawie zoptymalizowanej dokumentacji projektowej, zbuduje obwodnicę o łącznej długości 13 kilometrów z dwoma węzłami drogowymi, trzynastoma obiektami inżynierskimi oraz drogami dojazdowymi.

Zaproszenie do drugiego etapu i złożenia ofert cenowych otrzymają wykonawcy, którzy pozytywnie przejdą proces weryfikacji. Poza ceną na wybór będą miały wpływ termin realizacji oraz okres gwarancji.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.