O tytuł “Zielonej Stolicy Europy” ubiega się osiem miast. Wśród nich jest Bydgoszcz. Sześć miast-kandydatów to członkowie organizacji Eurocities. Są to Bristol, Bruksela, Dublin, Glasgow, Lublana i Bydgoszcz. Pozostałe miasta to litewskie Kaunas i tureckie Kutahya.

Nagroda „Zielona Stolica Europy” ustanowiona została w 2010 roku. Przyznawana jest miastom wprowadzającym nowatorskie rozwiązania przyjazne dla środowiska. Pierwszą edycję konkursu wygrał Sztokholm. W 2011 r. „Zieloną Stolicą Europy” został Hamburg. W tym roku tytułem tym może pochwalić się miasto Vitoria-Gasteiz w Hiszpanii. Kolejni zwycięzcy to Kopenhaga i Nantes. I właśnie w tym francuskim mieście zostaną ogłoszone wyniku konkursu w czerwcu 2013 roku.

W przyszłym roku finaliści konkursu przedstawią swoje kandydatury międzynarodowemu jury, w składzie którego zasiadają: przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów, Europejskiej Agencji Środowiska, ICLEI (The International Council for Local Environmental Initiative - Międzynardowej Rady na rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych), CoMo (Covenant of Mayors – Porozumienie między burmistrzami) oraz Europejskiego Biura Ochrony Środowiska.

Oceniane kryteria to: zmiana klimatu i efektywność energetyczna, transport lokalny zorganizowany z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, jakość powietrza atmosferycznego i poziom hałasu, miejskie tereny zielone i zrównoważona gospodarkę gruntami, ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, gospodarowanie odpadami, zużycie wody i oczyszczanie ścieków, ekoinnowacje i trwałe zatrudnienie oraz zarządzanie środowiskiem przez samorząd.

Bydgoszcz jest miastem-członkiem międzynarodowej organizacji Eurocities od listopada 2005 r. W 2011 roku zwyciężyła została pierwszym polskim miastem, które zwyciężyło w konkursie Eurocities Awards.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.