Kluczowym elementem programu konferencji GISforum 2014 jest debata pomiędzy twórcami standardów prawnych i technicznych, użytkownikami oraz dostawcami rozwiązań GIS pod hasłem Dane - kosztowny składnik systemów GIS. Czy zawsze muszą być płatne? Przedstawiamy pierwszych uczestników debaty oraz jej szczegóły merytoryczne. Zostało niewiele czasu na zgłoszenie udziału w konferencji.

Udział w debacie zapowiedzieli przedstawiciele administracji państwowej, a także reprezentanci różnych obszarów gospodarki, m.in.:
- Robert Pajkert, Geodeta Województwa, Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego,
- Roman Smółka, Kierownik Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, Dyrektor ds. geoinformacji,
- dr Przemysław Zaleski, reprezentujący polski sektor energetyczny,
- Adam Jordanek, Członek Zarządu Open Street Map Polska.
W gronie rozmówców nie zabraknie także dostawców rozwiązań GIS.

Debatę rozpocznie prezentacja zagadnienia źródeł danych w Polsce, a także omówienie kwestii dostępu do danych oraz otwartości danych w porównaniu z innymi krajami. Planowana problematyka debaty będzie dotyczyła m.in. dostępności i rodzajów danych tworzonych przez GUGiK, planów tworzenia nowych oraz aktualizacji istniejących baz danych, a także komercyjnych oraz alternatywnych źródeł danych.

Zasadnicze pytania debaty, na jakie uczestnicy będą starali się odpowiedzieć, brzmią: Czy dane mogą być bardziej dostępne? Czy poszczególni użytkownicy rynku danych mogą skutecznie współpracować w zakresie uzupełniania i wymiany danych?

Moderatorem forum będzie red. Jerzy Królikowski z Magazynu Geoinformacyjnego Geodeta, dziennikarz specjalizujący się m.in. w kartografii, rozwiązaniach GIS, nawigacji satelitarnej oraz teledetekcji.

Podczas konferencji grono dostawców technologii informatycznych reprezentować będą m.in. firmy Oracle, Bentley Systems, Siemens, Ricoh, Intel, Hewlett-Packard, Arrow ECS oraz SHH. Partnerem wydarzenia jest także stowarzyszenie Open Street Map Polska.

Zapraszamy do udziału w konferencji GISforum pod hasłem „Systemy GIS z perspektywy użytkowników i twórców rozwiązań” organizowanej w dniach 8-9 października 2014 do Zamku Topacz koło Wrocławia.
 
Więcej szczegółów o programie konferencji (http://www.shh.pl/gisforum-2014.dhtml).
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest - w terminie do 10.09.2014 - wysłanie formularza zgłoszeniowego (http://www.shh.pl/gisforum-2014.dhtml).

Patron honorowy konferencji: Główny Geodeta Kraju.

Partnerzy konferencji: Oracle, Bentley Systems, Siemens, Ricoh, Intel, Hewlett Packard, Arrow ECS, Open Street Map Polska.

Patroni medialni konferencji: wnp.pl, Geodeta, geoforum.pl, portalsamorzadowy.pl, gisplay.pl, Infrastruktura Transportu, edroga.pl, Przegląd ITS, Magazyn Autostrady.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.