Kierowcy mogą już korzystać z wyremontowanego odcinka drogi krajowej nr 1 od skrzyżowania z Alejami Kazimierza Wielkiego i aleją Królowej Jadwigi - informuje Miejski Zarząd Dróg we Włocławku. Prace przy modernizacji tej części drogi z wiaduktem nad bocznicą kolejową realizowane były w ramach trzeciego, ostatniego etapu inwestycji, jaką jest przebudowa drogi krajowej nr 1 z granicach administracyjnych Włocławka.

Zadanie zrealizowało konsorcjum firm „Gotowski” Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe z Bydgoszczy, „Drogi i Mosty” z Włocławka oraz „Mosty Kujawy” z Mostek. W ramach umowy wykonano prace na półkilometrowym odcinku jezdni. Przebudowane zostało też skrzyżowanie z drogą dojazdową do jeziora Czarnego. Roboty kosztowały ponad 10,2 mln zł.

Źródło: UM Włocławek

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.