Eksperci Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zdecydowali, że dolnośląski projekt drogowego partnerstwa publiczno-prywatnego będzie pilotażowym w skali kraju przedsięwzięciem. Ponad 300 km dróg wojewódzkich ma trafić w ręce prywatnych partnerów.

Inicjatywa województwa dolnośląskiego zwyciężyła w konkursie ogłoszonym przez ministerstwo. Teraz otrzyma wsparcie ministerstwa w zakresie doradztwa, pomocy w przygotowaniu inwestycji i wypracowaniu modelowej dokumentacji.

Trasy Wrocław-Oława (przez Jelcz Laskowice), Bukowice-Trzebnica, Brzeg Dolny-Pęgów, Wrocław-Kąty Wrocławskie, Środa Śląska-Godzikowice to fragmenty dróg, które czeka remont i utrzymanie w ramach PPP. Łącznie, do naboru projektów ogłoszonego przez MRR, Dolny Śląsk zgłosił ponad 315 km dróg wojewódzkich.  

Przekazanie utrzymania dolnośląskich dróg w ręce prywatnych przedsiębiorców to autorski projekt marszałka Rafała Jurkowlańca. Pierwszy przetarg pokazał ogromne zainteresowanie tematem przedsiębiorców, ale też ich obawy przed tym co nowe, nieznane i nieposiadające wypracowanych schematów postępowania. Kolejny przetarg odbędzie się w trybie tzw. dialogu konkurencyjnego. W ten sposób łatwiej będzie wzajemnie zrozumieć swoje racje i potrzeby.  

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dało drogowemu PPP zielone światło. Rozstrzygnięty właśnie konkurs ma za zadanie wypracować standardy prowadzenia hybrydowych projektów PPP w zakresie modernizacji i utrzymania dróg. Projekty hybrydowe to takie, w których partner prywatny finansując budowę (przebudowę) może korzystać ze wsparcia środkami Unii Europejskiej.

Program przebudowy i utrzymania 315,6 km dróg wojewódzkich w okresie 15 lat będzie kosztował, według wstępnych szacunków wskaźnikowych, ponad 637 mln zł. Sam koszt przebudowy oszacowano na 466,86 mln zł. Pozostałe wydatki, to koszty 15-letniego utrzymania dróg, marży i kredytów partnera prywatnego. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego zarezerwowano na ten cel 209,67 mln zł. Jest to kwota wkładu własnego do projektu. Pozostałe środki planuje się pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego.  

***
Sieć dróg na terenie województwa dolnośląskiego należy do najlepiej rozwiniętych i najdłuższych w kraju. Łącznie Dolny Śląsk ma 23 tys. 686 km dróg publicznych, obejmujących 222 km autostrad, 1400 km dróg krajowych, 2360 km dróg wojewódzkich, 8321 km dróg powiatowych oraz 6742 km dróg gminnych. Większość sieci dróg wojewódzkich, tj. 1198 km tras, znajduje się w zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Źródło: Dolnośląski Urząd Marszałkowski

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.