Zakończyła się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 745 Dąbrowa – Masłów – Radlin na terenie gminy Górno.

W pierwszym etapie roboty budowlane miały poprawić nośności drogi na odcinku 1,7 km do 115 kN/oś. Wykonano m.in.: ciągi piesze o szerokości od 1,5 m do 2,5 m, dwie pełnowymiarowe zatoki dla obsługi podróżnych z miejscowości Skała, sieć kanalizacji deszczowej oraz udrożniono sieć rowów otwartych. Inwestycja trwała prawie rok i kosztowała prawie 2,8 mln.

Z kolei w ramach drugiego etapu zmodernizowany został 1,2 km odcinek drogi. Wykonana została nowa konstrukcja jezdni podnosząca nośność do 115 kN/oś oraz chodniki dla pieszych. Wartość wykonanych robót to ponad 800 tys. zł.

Łącznie przebudowano ponad 2,8 km drogi o łącznej wartości około 3,6 mln zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.