Prawie wszystkie łącznice nowego węzła Kielce Zachód w Kostomłotach, budowanego w ramach kieleckiej obwodnicy, zostaną już wkrótce udostępnione kierowcom.

Rozpoczęcie wdrażania tymczasowej zmiany organizacji ruchu na kieleckiej obwodnicy planowane jest w nocy z czwartku na piątek. To jednocześnie początek zaplanowanych na lipiec zmian mających na celu puszczenie ruchu po obu jezdniach obwodnicy i wszystkich łącznicach węzłów.

Budowany w ramach kieleckiej obwodnicy węzeł Kielce Zachód w Kostomłotach jest największym regionie węzłem komunikacyjnym, jedynym na skrzyżowaniu dwóch dróg ekspresowych S7 i S74. Powierzchnia węzła to blisko 40 hektarów. W jego ramach powstało 28 wiaduktów i mostów.

Budowa węzła dobiega już końca. Pozostało ułożenie ostatniej warstwy nawierzchni na łącznicy z Krakowa i Łodzi do Targów Kielce (tej, po której aktualnie odbywa się ruch) oraz na niewielkim fragmencie zachodniej (kierunek do Krakowa) jezdni ciągu głównego drogi S7. W tym celu należy przełożyć ruch równolegle na wszystkie pozostałe łącznice węzła. Tymczasowa organizacja ruchu będzie bardzo zbliżona do docelowej, która będzie obowiązywała po oddaniu do użytkowania całej obwodnicy.

W następnej kolejności planowane są także zmiany organizacji ruchu prowadzące do udostępnienia łącznic węzłów w Jaworzni (Kielce Jaworznia) i Chęcinach (Kielce Południe) oraz dwóch jezdni na całej długości kieleckiej obwodnicy (23 km). Cały proces powinien zakończyć się w lipcu. Aktualnie dwiema jezdniami można jeździć na odcinku Wiśniówka – Kostomłoty. Od początku inwestycji obwodnica jest przejezdna z utrzymaniem wszystkich relacji w obrębie węzłów, stąd konieczność zmian tymczasowej organizacji ruchu, umożliwiających wykonywanie kolejnych robót.

Źródło: GDDKiA O/Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.