Tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku jest coraz dłuższy. Maszyna drążąca TBM, którą nazwano Damroka, wywierciła już w sumie 69,88  metrów. Najwięcej, bo 10 metrów jednego dnia wydrążyła 1 lipca. 

Od początku wiercenia maszyna była już konserwowana, miała też przestój związany z przedłużaniem rurociągów połączonych z Zakładem Separacji (woda, powietrze, płuczka).  Z fabryki z Gdańska Kokoszek na plac budowy wciąż dostarczane są tubingi tworzące pierścienie, z których powstaje tunel. Na każdy pierścień (tubing) tunelu składa się 7 prefabrykatów (żelbetowych elementów prefabrykowanych) - 6 podstawowych i jeden klin – łącznie ważących około 100 ton. Do wykonania jednej tuby tunelu potrzeba 538 pierścieni.

Tunel pod Martwą Wisłą będzie pierwszym tunelem w Polsce wykonanym metodą TBM. Jego długość to ponad 1378 m. Wyloty z tunelu zlokalizowane będą na wysokości nabrzeży „Dworzec Drzewny” (od strony Węzła Ku Ujściu) w odległości ok. 520 m od wschodniego brzegu Martwej Wisły i „Dworzec Wiślany” (od strony Węzła Marynarki Polskiej) w odległości ok. 370 m od zachodniego brzegu Martwej Wisły. Tarcza wiercąca TBM (której średnica wynosi ponad 12 metrów) wydrąży dwie nitki tunelu (po jednej dla każdego kierunku ruchu). Tunel w swym najniższym miejscu znajdzie się prawie 35 m pod lustrem Martwej Wisły.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.