We wtorek, 1 października, wchodzi w życie nowelizacja uchwały w sprawie stref płatnego parkowania w Gdańsku. Najpoważniejszą zmianą obowiązującą w Gdańsku od 1 października będzie wprowadzenie nowych stref płatnego parkowania. Pierwsza powstanie na Siedlcach. Zostaną nią objęte częściowo - od strony centrum - ul. Kartuska , ul. Zakopiańska , ul. Powstańców Warszawskich i ul. Pohulanka.

W całości do strefy wejdą: ul. Nowe Ogrody , ul. Strzelecka  i ul. Bema . Kolejne miejsce, w którym zostanie wyznaczona strefa płatnego parkowania, to Przymorze, obszar między ulicami: Śląską , Kołobrzeską i Szczecińską. Ponadto zostanie rozszerzona strefa płatnego parkowania we Wrzeszczu. Tam kierowcy będą musieli zapłacić zatrzymując się w obrębie ulic: Wyspiańskiego , Waryńskiego , Białej i Danusi .Za pierwszą godzinę kierowcy nadal będą płacić 3 zł. Kolejne 60 minut będzie kosztować już 3,60 zł. Natomiast za następną, trzecią godzinę zapłacimy już 4,30 zł. Opłata za parkowanie za czwartą i kolejną godzinę będzie wynosić 3 zł.

Źródło: Zarząd Dróg i Zielenii w Gdańsku

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.