W Gdańsku z roku na rok przybywa dróg rowerowych, miejsc parkingowych oraz rozwiązań infrastrukturalnych promujących komunikację rowerową.

Władze Gdańska apelują do właścicieli placówek handlowych, by tworzyli parkingi rowerowe. Argumentują, że montaż stojaków rowerowych się opłaca. Klienci sklepów korzystający z rowerów nie tylko częściej dokonują zakupów, ale co niezwykle istotne, w skali miesiąca wydają więcej pieniędzy od osób poruszających się samochodami.

Naprzeciw oczekiwaniom osób poruszających się na rowerach coraz częściej wychodzą również sklepy, banki i inne tego typu placówki, zapewniając miejsca do parkowania rowerów. Niestety w wielu przypadkach proponowane rozwiązania są niefunkcjonalne. Brak odpowiedniej infrastruktury rowerowej niejednokrotnie powoduje, że klienci rezygnują z oferty danego obiektu. Tymczasem z badań prowadzonych w wielu miastach Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych wynika, że montaż funkcjonalnych parkingów rowerowych szybko się zwraca.

- Chcemy zachęcić właścicieli i ajentów gdańskich sklepów do zorganizowania przy swoich placówkach miejsc parkingowych dla rowerów. Aby ułatwić przygotowanie funkcjonalnego parkingu rowerowego opracowaliśmy standardy techniczne, które określają optymalną liczbę stojaków rowerowych oraz wskazują, gdzie najlepiej usytuować parking rowerowy i jakie stojaki pozwalają na bezpieczne i wygodne przypięcie roweru - mówi Remigiusz Kitliński, gdański oficer rowerowy.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.