Organizacja kolejnej edycji konferencji GISforum dobitnie potwierdziła, że wydarzenie jest ważną platformą wymiany doświadczeń pomiędzy twórcami standardów prawnych i technicznych, użytkownikami oraz dostawcami rozwiązań informacji przestrzennej (GIS). 

W konferencji wzięli udział przedstawiciele wielu sektorów gospodarki oraz organizacji i urzędów. Uczestnicy dyskutowali o różnych aspektach prawnych, organizacyjnych oraz technologicznych w dziedzinie systemów GIS. Główny Geodeta Kraju, Stowarzyszenie Kartografów Polskich oraz stowarzyszenie EuroCloud Polskaobjęli konferencję honorowym patronatem.Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia jest firma SHH.

Konferencja GISforum odbyła się w dniach 8-9 października 2014 pod hasłem „Systemy GIS z perspektywy użytkowników i twórców rozwiązań”. W wydarzeniu wzięło udział wielu reprezentantów różnych obszarów branżowych, m.in. przedstawiciele zarządców infrastruktury transportu, zarówno drogowej, jak i kolejowej, zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw sieciowych - m.in. elektroenergetyki, gazownictwa, wodociągów, jak również administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli, biur projektowych i geodezyjnych oraz ośrodków akademickich.

Grono dostawców technologii informatycznych reprezentowały m.in. firmy Oracle, Bentley Systems, Siemens, Ricoh, Intel, Hewlett - Packard, Arrow ECS, Comp, Procesy 5 oraz SHH. Partnerem wydarzenia było także stowarzyszenie Open Street Map Polska.

Konferencję otworzył Piotr Janas, Prezes Zarządu SHH, który podsumował dotychczasowe osiągnięcia inicjatywy GISforum jako platformy wymiany wiedzy i doświadczeń. Omówił efekty funkcjonowania głównych elementów przedsięwzięcia – konferencji i serwisu tematycznego w portalu wnp.pl. Piotr Janas podsumował także krótko aktualną sytuację obszaru GIS w różnych sektorach gospodarki oraz omówił najnowsze trendy w zakresie rozwiązań do zarządzania informacją przestrzenną.

Anna Katarzyna Nietyksza, Członek - Sprawozdawca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, odniosła się do polityki Unii Europejskiej dotyczącej gospodarki zarządzania danymi oraz możliwości korzystania z dotacji unijnych przy projektach z zakresu GIS. Podkreśliła, że ambicją Komisji Europejskiej jest dogonienie pod względem gospodarki danymi Stanów Zjednoczonych i najbardziej rozwiniętych krajów Azji. Poruszyła także kwestię dotacji unijnych w perspektywie budżetowej na lata 2014 - 2020. Środki na wdrożenia IT, w tym systemów informacji przestrzennej, będą dostępne nie tylko w programie Polski Cyfrowej, ale także w innych sektorach Polityki Spójności, na której prowadzenie Polska otrzyma w sumie 82,5 mld euro.

Piotr Wyroślak, Menedżer Sprzedaży Rynku Sektora Publicznego w firmie SHH, omówił wdrażanie e-usług w administracji w świetle perspektywy finansowej 2014-2020. Podkreślił, że ogólna kwota na dotacje jest imponująca, ale wykorzystanie jej w praktyce może nie być proste. W tym aspekcie ważne jest również, aby przy pisaniu nowych projektów unijnych korzystać z doświadczeń mijającej perspektywy budżetowej.

Roman Smółka, Kierownik Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego oraz Dyrektor ds. Geoinformacji, omówił zasady funkcjonowania systemu ogólnopolskiej informacji geologicznej i hydrogeologicznej.

Istotnym punktem programu były także prelekcje Alberta Godfrinda, Spatial Solutions Architect, oraz Hansa Viehamanna, Product Manager EMEA, reprezentujących firmę Oracle, którzy przedstawili zaawansowane technologie Oracle Spatial z punktu widzenia technicznego jak i biznesowego, prezentując ich praktyczne wykorzystanie w projektach infrastrukturalnych.

Hagen Lotz, ISD Geo/Utility EE z firmy Bentley Systems, podsumował 30 lat tworzenia rozwiązań wspomagających projektowanie i zarządzanie infrastrukturą przez firmę Bentley Systems, prezentując przy okazji najnowsze rozwiązania z tego zakresu.

Zofia Wojnowska,Starszy Mierniczy w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Bełchatów, zaprezentowała efektywne metody prowadzenia elementów dokumentacji mierniczo – geologicznej w zakładzie górniczym.

Andrzej Kazimierczak, Administrator ds. Systemów Informatycznych z dolnośląskiego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa, opowiedział o integracji systemu informacji przestrzennej z innymi systemami w przedsiębiorstwie. Ziemowit Borowczak, Wiceburmistrz Miasta Sanoka, ocenił efekty wdrożenia portalu informacji przestrzennej w Sanoku.

 

Konferencja wiodących technologii GIS i dla GIS

Drugi dzień konferencji otworzyły prezentacje gigantów technologicznych. Firma Intel zaprezentowała najnowsze technologie procesorowe i ich wpływ na rozwój nowoczesnych narzędzi dla biznesu. Przedstawiciele Hewlett-Packard demonstrowali różne rozwiązania sprzętowe wspomagające systemy GIS. Reprezentanci Ricoh Polska omówili systemy wielkoformatowe jako wsparcie dla CAD/GIS. Natomiast eksperci z Arrow ECS udowadniali wysoką wydajność w projektach GIS dzięki maszynie Oracle Exadata. Zaprosili także na warsztaty z Oracle Exadata Database Machine organizowane wspólnie z firmą SHH 21 listopada 2014 w Krakowie (link -> http://www.shh.pl/files/cmsdocuments/57682/Arrow%20Oracle%20ExaLab%20-%20warsztaty%2011.2014.pdf). Firma Siemens omówiła optymalizację i zarządzanie infrastrukturą w przemyśle w oparciu o rozwiązania klasy Asset Management. Przedstawiciel Politechniki Warszawskiej zagłębił słuchaczy w zagadnienia modelowania informacji o obiektach budowlanych (BIM).  

Dużym zainteresowaniem cieszyły się wystąpienia ekspertów z firmy SHH, którzy zaprezentowali najnowsze rozwiązania GIS dla różnych branż opierając się głównie na doświadczeniach z realizacji projektów dla wielu przedsiębiorstw i instytucji. Zaprezentowano rozwiązanie do zarządzania dokumentacją techniczną, które integruje w jednorodnym środowisku całość dokumentacji przestrzennej i nieprzestrzennej przedsiębiorstwa. Omówiono także szeroko praktyczne aspekty wdrożeń System Ewidencji Nieruchomości w projektach związanych z infrastrukturą liniową. Ostatnia prelekcja dotyczyła równie ważnych, a także najbardziej aktualnych technologicznie zagadnień – wykorzystania narzędzi mobilnych w projektach GIS.

Konferencji towarzyszyły także stoiska ekspozycyjne partnerów, m.in. firm Ricoh, Siemens, Intel, Hewlett - Packard, Arrow ECS, Comp, Procesy 5 oraz SHH. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi, zapoznania się z oferowanymi aplikacjami, a także wymiany doświadczeń. Eksperci z firmy SHH zorganizowali dedykowane sesje z poradami dotyczącymi systemów GIS dla wielu różnych firm.

 

Forum z naciskiem na koszt danych

Kluczowym elementem konferencji była debata pomiędzy twórcami standardów prawnych i technicznych, użytkownikami oraz dostawcami rozwiązań GIS pod hasłem „Dane - kosztowny składnik systemów GIS. Czy zawsze muszą być płatne?”.

Debatę rozpoczęła prelekcja Roberta Pajkerta, Geodety Województwa, Dyrektora Wydziału Geodezji i Kartografii w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, który przedstawił zagadnienie danych przestrzennych z punktu widzenia administracji publicznej.

W debacie poświęconej dostępności danych przestrzennych udział wzięli:

·         Robert Pajkert, Geodeta Województwa, Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego,

·         Roman Smółka, Dyrektor ds. Geoinformacji, Kierownik Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego,

·         Tomasz Wesołowski, Dyrektor Projektu ds. Systemu SILK, Biuro Nieruchomości i Geodezji Kolejowej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

·         Adam Jordanek, Członek Zarządu Open Street Map Polska,

·         Ewa Durajczyk-Starościak, Dyrektor Działu Realizacji Projektów, SHH.

Redaktor Jerzy Królikowski z redakcji magazynu geoinformacyjnego Geodeta, który był moderatorem debaty, podsumował ją na łamach geoforum.pl: Uczestnicy dyskusji byli zgodni: dane przestrzenne w Polsce powinny być znacznie łatwiej dostępne – przede wszystkim tańsze, a nawet darmowe. W wielu projektach geodane pożerają bowiem lwią część kosztów, choć i tak ich uczestnicy muszą mocno ograniczać swój apetyt – mówiła Ewa Durajczyk-Starościak. Niedawne uwolnienie danych z czterech państwowych rejestrów było krokiem w dobrą stronę, ale reszta nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego to z kolei dwa duże kroki w tył – dodała. Roman Smółka przekonywał, że w kwestii otwartości danych powinniśmy brać przykład z Amerykanów. Deklarował jednocześnie, że w tym kierunku chciałby iść Państwowy Instytut Geologiczny. Niestety, inne krajowe instytucje nie mają takiego entuzjazmu i z wielu przyczyn odmawiają udostępniania swoich zasobów. Jak mówił Adam Jordanek, jedną z nich jest obawa, że na jaw wyjdzie kiepska jakość danych. Tymczasem to błędne myślenie – przekonywał. Dzięki uwolnieniu danych szerokie grono ich użytkowników może szybko i skutecznie wyłapać tkwiące w nich błędy i poinformować o tym dysponenta danych. Przykładem są PKP PLK, które po niedawnym uwolnieniu rejestru granic przekazały CODGiK-owi informacje o usterkach wyłapanych w tym rejestrze, i – co najważniejsze – zostały już one poprawione. Z kolei zdaniem Roberta Pajkerta, nim szerzej udostępnimy dane, należy dogłębnie zmienić system finansowania geodezji i kartografii. Nie chodzi tu nawet o wpompowanie większych pieniędzy – znane są bowiem przypadki wielomilionowych projektów geodezyjnych, które albo niewiele poprawiły jakość danych, albo wręcz ją pogorszyły. Więcej o przebiegu debaty na GISforum wkrótce w GEODECIE. (Fragment artykułu pt. Na GISforum o nadziejach i bolączkach branży GIS opublikowanego dnia 10.10.2014 w serwisie geoforum.pl -> http://geoforum.pl/?page=news&id=18553&link=na-gisforum-o-nadziejach-i-bolaczkach-branzy-gis&menu=46814,46836)

 

Prawo dżungli kontra sprzęt IT

Gościem specjalnym konferencji był Wojciech Cejrowski, znany podróżnik i dziennikarz, z prelekcją pod tytułem Prawo dżungli kontra sprzęt IT. Globtroter udowadniał, na podstawie swoich wieloletnich doświadczeń, jak niepraktyczny z jego punktu widzenia jest wszelki sprzęt elektroniczny w dżungli. Przekonywał wieloma anegdotycznymi przykładami, że warunki atmosferyczne, charakterystyczna flora i zbyt duża odległość od cywilizacji powodują, iż telefon komórkowy, laptop, nawigacja GPS czy nawet bardzo specjalistyczne urządzenia typu sonar są zupełnie zbędne, gdyż mają niewielkie szanse na spełnienie swoich podstawowych funkcji w specyficznych, często skrajnie trudnych warunkach przyrody.

 

Ważne wydarzenie na mapie GIS

Organizacja kolejnej edycji konferencji GISforum jednoznacznie potwierdziła, że wydarzenie jest ważną platformą wymiany doświadczeń pomiędzy twórcami standardów prawnych i technicznych, użytkownikami oraz dostawcami rozwiązań informacji przestrzennej. To także okazja do poznania aktualnych trendów technologicznych.

Większość prelekcji prezentowało praktyczne zastosowanie nowoczesnych systemów GIS. Zarówno globalne korporacje, jak i średniej wielkości firmy skupiały się na pokazaniu swoich rozwiązań przez pryzmat zrealizowanych wdrożeń.

Organizatorzy dziękują za udział uczestnikom i zapraszają na kolejne edycje wydarzenia. 


{gallery}stories/0_wiadomosci_drogowe/_zewnetrzne/gis-forum{/gallery}

Więcej szczegółów na www.gisforum.pl oraz it.wnp.pl/gis-forum/

Patroni honorowi konferencji:
Główny Geodeta Kraju, Stowarzyszenie Kartografów Polskich, EuroCloud Polska

Partnerzy konferencji:
Oracle, Bentley Systems, Siemens, Ricoh, Intel, Hewlett - Packard, Arrow ECS, Comp, Biall-Net, Open Street Map Polska

Patroni medialni konferencji:
wnp.pl, Geodeta, geoforum.pl, portalsamorzadowy.pl, gisplay.pl, edroga.pl, Przegląd ITS, Magazyn Autostrady, Infrastruktura Transportu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.