Do Grudziądza trafi dodatkowe 18,14 mln zł z przeznaczeniem na „Budowę Trasy Średnicowej - Etap II - od ul. Droga Łąkowa do węzła A-1 Grudziądz”.

- Budowa Trasy Średnicowej to najważniejsza z punktu widzenia mapy komunikacyjnej oraz rozwoju miasta inwestycja. Od wielu miesięcy zabiegaliśmy o to wsparcie, więc to dla nas doskonała wiadomość. Budowa ostatniego odcinka Trasy Średnicowej uzyska maksymalny poziom dofinansowania wynoszący 85%. Wartość już praktycznie zrealizowanego fragmentu Średnicówki wynosi 59 mln zł. Do tej pory dofinansowanie planowaliśmy w wysokości 29,5 mln zł, a uzyskamy na poziomie 50,3 mln zł - mówi prezydent Grudziądza Robert Malinowski.

Otrzymanie tej decyzji wiąże się z przesunięciem terminu podpisania umowy z CUPT. Na październik br. planowano podpisanie umowy o dofinansowanie ostatniego odcinka Trasy Średnicowej w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a tym samym samorząd liczył, że jeszcze w tym roku otrzyma część refundacji poniesionych kosztów. Wniosek o dofinansowanie, na podstawie którego miała zostać zawarta umowa, obejmował mniejszą wartość dofinansowania. Na podstawie tych danych opracowana była również analiza kosztów i korzyści, jako obowiązkowy załącznik do wniosku. Zwiększenie wartości dofinansowania wymaga tym samym aktualizacji wniosku o dofinansowanie oraz ma wpływ na wartość niektórych wskaźników. Aby określić na nowo ich wartość wymagane będzie opracowanie nowej analizy kosztów i korzyści, co wiąże się z dodatkowym czasem.

W ciągu najbliższych tygodni trwać będą prace związane z przygotowaniem wszystkich wymaganych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie ze zwiększoną wartością. Po zawarciu umowy, miasto złoży wniosek o płatność. Następnie, zgodnie z procedurą, odbędzie się kontrola CUPT i dopiero wówczas może nastąpić wypłata środków.

Źródło: UM Grudziądz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.