Zakończyła się budowa ostatniego etapu Trasy Średnicowej. 27 października w południe przejechały nim pierwsze pojazdy. Wartość inwestycji wyniosła około 57 mln zł, 85% tej kwoty stanowi unijne dofinansowanie.

- Za nami największa inwestycja drogowa Grudziądza - budowa Trasy Średnicowej. Dzięki niej zyskaliśmy połączenie z autostradą, a nade wszystko obwodnicę, dzięki której wyprowadzimy ruch tranzytowy z centrum miasta. Cieszę się, że faza realizacyjna przebiegała tak sprawnie, tym bardziej, że zakres przedsięwzięcia był ogromny. Gratuluję i dziękuję wykonawcy, a także wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego projektu - mówił podczas oficjalnego otwarcia prezydent Robert Malinowski.

Pierwszą łopatę na placu budowy wbito 21 października 2013 r. Zakres robót obejmował m.in. budowę ciągu głównego, który połączył wybudowany odcinek 1. i odcinek 3. Trasy Średnicowej, przebudowę fragmentu ul. Południowej, budowę i przebudowę ul. Rataja, budowę łącznic węzła w ul. Południowej, budowę wiaduktu drogowego nad drogą krajową nr 55 (ul. Szosa Toruńska), nad drogą dojazdową oraz linią kolejową nr 207 i wiaduktu drogowego w ciągu ul. Południowej. Powstał ciąg główny Trasy Średnicowej - droga klasy GP, długość ok. 1,4 km, ul. Południową przebudowano na długości ok. 260 m, a ul. Rataja - ok. 1,1 km.

Źródło: UM Grudziądz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.