8 stycznia we Wrocławiu marszałek Rafał Jurkowlaniec zaprezentował Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Strategia to dokument, który jest realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższe lata.

Marszałek mówił o celach i kierunkach rozwoju województwa do 2020 roku. Podkreślał, że Dolny Śląsk jest regionem, którego potencjał pozwala stawiać sobie ambitne cele. Jednym z najważniejszych założeń Strategii, o których mówił marszałek, jest powstanie do 2020 roku tzw. Autostrady Nowej Gospodarki - czyli obszaru skupionego wokół istniejących i planowanych dróg, który stanie się miejscem dynamicznego rozwoju przemysłu opartego na najnowocześniejszych technologiach. Drugim biegunem wzrostu mają być tereny o wybitnych wartościach przyrodniczych i kulturowych, w tym głównie Przedgórza Sudeckiego i Sudetów oraz Doliny Baryczy, gdzie nowoczesna gospodarka opierać się będzie na wykorzystaniu tych unikalnych zasobów.  

Jednym z celów priorytetowych Strategii Województwa Dolnośląskiego jest infrastruktura. Drogi szybkiego ruchu, drogi ekspresowe i autostrady mają być osią logistyczną dla przyszłych inwestycji. Kluczowe znaczenie ma budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym: A18 (południowa jezdnia autostrady na odcinku Krzywa – Olszyna), S3 (Nowa Sól – Legnica – Lubawka), S5 (Poznań – Wrocław - Boboszów) oraz S8 (Wrocław/Magnice – Świdnica - Wałbrzych – Jelenia Góra do połączeń transgranicznych). Z punktu widzenia regionu niezwykle istotna jest realizacja projektu Trasy Sudeckiej, która ma za zadanie zintegrować południowy obszar województwa; dokończenie budowy wschodniej obwodnicy Wrocławia (Bielany - Łany – Długołęka) oraz budowa łącznika w ramach powiązania projektowanej S3 z planowaną autostradą A8 (odcinek Kostomłoty – Lubawka). Bardzo istotna jest modernizacja istniejącej infrastruktury kolejowej: linii E-30/CE-30 (Zgorzelec – Legnica – Wrocław - Opole), E-59 (Wrocław – Poznań), C-59/2 (Wrocław – Kłodzko – Międzylesie), CE-59 (Zielona Góra – Wrocław) oraz 274 (Wrocław – Wałbrzych – Jelenia Góra - Zgorzelec) czy 137 (Legnica – Kamieniec Ząbkowicki – Nysa).

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.