Miasto Racibórz oraz Województwo Śląskie podpisały porozumienie w sprawie przygotowania projektu budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od gminy Rudnik do Rybnika.

Koszt przygotowania dokumentacji, która ma być gotowa w 2015 roku, to 5 mln zł. Największą część kosztów, bo 65% weźmie na siebie Samorząd Województwa Śląskiego, pozostała część będzie zapewniona przez Racibórz. Miasto, działając w imieniu gmin, przez które ma przebiegać droga, będzie odpowiedzialne za przygotowanie całej dokumentacji obejmującej m.in. projekt inwestycji, studium wykonalności oraz ocenę oddziaływania na środowisko. Racibórz ma też doprowadzić do uzyskania niezbędnych zezwoleń na realizację tego przedsięwzięcia.

 

Przypuszczalny koszt budowy odcinka o długości około 25 km jest szacowany na 900 mln zł. Droga będzie przebiegać od gminy Rudnik przez Racibórz, Kornowac, Gaszowice, Lyski i Rydułtowy do ul. Sportowej w Rybniku.

Droga Regionalna Racibórz - Pszczyna ma być zmodernizowaną trasą o długości ok. 60 km. W modernizacji poszczególnych odcinków uczestniczą zarówno gminy i powiaty, jak i samorząd Województwa Śląskiego. Obecnie jest on zaangażowany w budowę północnej obwodnicy Pszczyny, która ma połączyć miasto i powiat z drogą krajową nr 1. Od węzła droga będzie prowadzić do skrzyżowania z istniejącą DW 935 na granicy Pszczyny i Suszca.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.