Dziś (25 września) rozpoczęte zostaną trzy ważne inwestycje drogowe w województwie świętokrzyskim: rozbudowa DW nr 973 w miejscowości Dobrowoda, przebudowa DW nr 756 na odcinku Sosnówka – Serwis oraz DW nr 752 w miejscowości św. Katarzyna.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 w miejscowości Dobrowoda realizowana będzie w ramach projektu „Rozbudowa drogi woj. nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska – Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko – Zdrój) i DW 768 Działoszyce oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda)”. Wartość inwestycji to ponad 5,5 mln zł (85% stanowi dofinansowanie unijne). Wykonawcą robót będzie firma TRAKT S.A. Termin wykonania – do 15.12.2014 r.

Pierwszy etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku Sosnówka – Serwisbędzie kosztował ponad 2 mln zł, a wykonawcą będzie firma DROGOMEX Sp. z o.o. Termin realizacji - 30.11.2014 r.

Natomiast przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 w miejscowości Św. Katarzyna będzie kosztowała ponad 5,7 mln zł i realizowana będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Wykonawcą robót będzie Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Termin realizacji - 30.06.2015 r.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.